EVL Království


Nacházíte se:
Grygov

Přírodní rezervace Království se nachází asi 8 km jihovýchodně od Olomouce mezi obcemi Dub nad Moravou, Majetín, Grygov a Charváty. Celé území je protkáno sítí cest, které přímo vybízí k dlouhým procházkám.

Jedná se o druhově velmi rozmanitý lužní les v rozlehlé nivě řeky Moravy.  Vzhledem k vysoké hladině spodní vody se zde daří zejména lipovým a březovým doubravám a olšinám. Celé území se vyznačuje  bohatou flórou a faunou. Charakteristickými druhy lesa jsou: dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá či javor babyka. V jarním období se v bylinném patře setkáte se sasankou hajní, dymnivkou dutou, křivatcem žlutým nebo prvosenkou vyšší. Později dominuje česnek medvědí. Z kriticky ohrožených obojživelníků zde žije například čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená. Hnízdí tu přes 63 druhů ptáků, z těch ohrožených pak krahujec obecný, krutihlav obecný nebo žluva hajní. 

Zajímavostí je památný strom „Dub Král“, který roste nedaleko železniční trati a je starý 460 let.

 

Zavřít