Památník Adolfa Kašpara v Lošticích


Nacházíte se:
Malíř Adolf Kašpar trávil mezi Jeseníky a Hanou letní měsíce, muzeum má v domě, ve kterém pobýval.

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích nese jméno významného výtvarníka, rodáka z nedalekého Bludova. Kašpar se svou rodinou ve městě tvarůžků pobýval vždy v letních měsících mezi lety 1911 až 1932 a muzeum se nachází přímo v domě, v němž bydlel, a který si také nechal postavit podle vlastního návrhu.

Muzeum ilustrátora a výtvarníka a mimo jiné tvůrce obrázků ke knize Boženy Němcové Babička vzniklo v 70. letech minulého století. Díky rozsáhlé rekonstrukci opět získal dům nádech doby, kdy v něm Adolf Kašpar maloval, vypovídající je především samotný jeho ateliér.

V památníku Adolfa Kašpara mohou dnes zájemci vidět písemnosti a snímky z umělcova života, kolekci jeho děl včetně návrhů ilustrací Babičky i další knihy, které svými obrázky vyzdobil. Část muzea se věnuje historii Loštic, jakožto města tvarůžků i jedinečné puchýřovité keramiky. Památník je součástí Vlastivědného muzea Šumperk a bývá také místem konání řady uměleckých i tématických výstav.

Ostatní aktivity

stálá expozice, výstava

Turistické informace


Památník Adolfa Kašpara
Palackého 343
789 83 Loštice
Provozní doba

Úterý – sobota: 9 – 12; 12.30 – 16

Vstupné

Plné: 20,-
Snížené: 10,-