Poznávací plavby Přerov


Nacházíte se:
Přerov

Řeka Bečva obtéká historické centrum Přerova a je z ní možnost spatřit řadu památek a dominant města z jiné perspektivy, než která se naskýtá při běžné prohlídce města. Součástí plavby bude i povídání o historii města, jeho památkách i o řece samotné.

Plavby jsou uzpůsobeny pro všechny věkové kategorie i pro osoby s pohybovými či jinými indispozicemi. Loď je zastřešená, díky tomu se pluje za každého počasí. Pro vaše pohodlí a pro zahřátí jsou na palubě k dispozici deky. Standardní plavby zaberou 45 minut, soukromé jízdy však lze protáhnout až na 2 hodiny. 

Trasa plavby:  Vyplujeme od přístaviště Centra Mlýn kolem historické části města proti proudu k tenisovým kurtům a následně po proudu k železničnímu mostu, kde se otočíme a poplujeme proti proudu opět do přístaviště. 

TIP: Poznat krásy města z paluby lodi můžete i v Olomouci.

Turistické informace


PŘÍSTAVIŠTĚ (viz mapka)
Přístaviště U Centra mlýn
Za Mlýnem 602/2
Přerov