Sněžná kotlina


Přírodní rezervace rozkládající se na úpatí Červené hory.

Ve čtvrtohorách byla Sněžná kotlina ledovcovým karem a i dnes se zde sníh drží až do pozdního jara.

Důvodem ochrany je zbytek horské smrkové bučiny pralesovitého charakteru,prameniště a strže. Sněžná kotlina je rovněž významnou botanickou lokalitou.

Ostatní aktivity

pěší turistika