Tovačovsko


Poté, co řeka Morava opustí město Olomouc, vtéká do široké hanácké roviny táhnoucí se jižním směrem k Tovačovu a Kojetínu. Je to krajina, jejíž podobu utváří množství řek a také Tovačovské rybníky a jezera.  Podél Moravy vede 4. Moravská stezka, takže pro vaše výlety doporučujeme zvolit kolo. Na své si přijdou také milovníci folkoru a tradic, vyhlášené jsou zdejší krojované hody a masopusty.

Pro tuto krajinu jsou typické do daleka se vlnící lány obilí s ostrůvky zeleně podél vodních toků. Znáte písničku Tovačovsky hatě? Zpívá se tam na vodě na blatě - a přesně to vystihuje Tovačovsko. Je to krajina, jejíž podobu utváří voda. Hlavní „slovo“ samozřejmě má řeka Morava, ale té „pomáhá“ i spousta dalších řek, které se do ní na Tovačovsku vlévají. Za všechny můžeme jmenovat Bečvu, jejíž soutok s Moravou najdete kousek od Tovačova, nebo řeku Hanou, která dala název celé oblasti. A vše „korunují“ Tovačovské rybníky a jezera. Je to zkrátka takové malé vodní království.

Když už je řeč o rybnících, tak nemůžeme opomenout zdejší rybářskou tradici. Ta se v Tovačově začala psát už v 15. století a udržela se doteď. Vyhlášené jsou každoroční výlovy Hradeckého rybníka, které jsou nejen zajímavou podívanou, ale také malou gastronomickou slavností.  

Památky a zajímavosti

V krajině jsou výraznými dominantami kostely a menší šlechtická sídla. K těm nejhezčím patří poutní chrám v Dubu nad Moravou, který je skutečným barokním skvostem, nebo Tovačovský zámek se Spanilou věží, která se vypíná do výšky 96 metrů a pyšně shlíží na hladině okolních rybníků a jezer. 

Co by ještě nemělo ujít Vaší pozornosti? Díky množství vodních toků tady najdete i technické zajímavůstky – křížení řek, kdy jeden vodní tok je jakýmsi „nadjezedem“ veden přes jiný tok – u Uhřičic najdete  Sifon a akvadukt Vantroky.

Vydat se můžet po stopách židovské kultury. V Kojetíně je k vidění bývalá synagoga, rabínský dům a hřbitov s gotickými a renesančními náhrobky.  V Tovačově můžete navštívit židovský hřbitov a malou muzejní expozici věnovanou židovskému pohřebnímu ritu a historii místní židovské komunity. 

Živá hanácká tradice a folkor

Tovačovsko to je také živá hanácká tradice – proslavené jsou Tovačovské a Kojetínské hody a také masopusty s voděním medvěda. Existuje zde řada folklorních souborů, které se starají o to, aby tradice nezanikly. A určitě zde uslyšíte i specifické hanácké nářečí.  Tož, vitéte! 

S Tovačovskem na severozápadě sousedí Prostějovsko a východě Moravská Brána.

 

Gastrotipy

Říká se, že chcete-li poznat nějaký kraj, měli byste zapojit všechny smysly, vyhlášenou lahůdkou je Tovačovský kapr upravený na všechny možné způsoby. Vyhlášené jsou také mléčné kozí výrobky z Koválovic u Tištína.

Tipy na pěší turistiku

NS „Po stopách bitvy u Tovačova 1866“ 

Cyklotipy

A jak nejlépe poznat Tovačovsko? Samozřejmě na kole! Podél řeky Moravy je vedena 4. Moravská stezka a stejně tak, jako se u  Tovačova do Moravy vlévá Bečva, tak obdobně se zde k Moravské stezce připojuje Cyklostezka Bečva.   

Letní tip

V horkém létě určitě uvítáte i osvěžení, které nabízí Koupaliště Kojetín

Tovačovsky hatě

Tovačovsky hatě, na vodě na blatě.

Nemužo já muj senečko zapoménót na tě.

Zapomeneš snadně, má panenko na mě.

Až se bodo v kole točet, nedivé se na mě.

Šak já se nedivám, divajó se oči.

Jak se mně ten muj seneček s inó v kole toči.

Z inó v kole toči, z inó dom se vede.

ale eště se podivá na náš dum vesele.

Na náš dum vesele, na naše staveni.

srdce ho istě zaboli, debe měl kameny. 

(lidová, Prostějov)