Park przyrodniczy Velký Kosíř


Jesteś tutaj:
Slatinky

Park przyrodniczy Velký Kosíř leży na południowo-wschodnim skraju wyżyny Bouzovská. Jego dumą jest sylwetka szczytu Velký Kosíř, który ze swoimi 442 m. n.p.m. jest najwyższym szczytem regionu Haná. W harmonijnym krajobrazie tego parku przeważają drzewostany, można tu znaleźć wyraźne zbocza osuwiskowe.

Południową część parku Velký Kosíř pokrywa karłowata dąbrowa, miejscami charakteryzująca się sucholubną wegetacją. Na wschodnim i południowo-wschodnim skraju parku interesujące są dewońskie wapienie. Naturalnym drzewostanem parku były pierwotnie ciepłolubne dąbrowy, nad którymi obecnie przeważają jednak świerki i sosny. Cały park przyrodniczy jest bardzo cenny z botanicznego punktu widzenia. Podczas jego zwiedzania otaczają nas bogate zbiorowiska roślin, dzięki którym dobrze powodzi się tu owadom. Również tu założono kilka ważnych chronionych stref. Należy do nich na przykład narodowy pomnik przyrody - kamieniołom Růžičkův z cennymi stanowiskami paleontologicznymi, czy też narodowy pomnik przyrody - kamieniołom Státní, gdzie znajdują się dewońskie skamienieliny. Warto wspomnieć też o rezerwacie przyrody Andělova zmola. Tu warunki sprzyjają dąbrowie z poszyciem z mchów i porostów. Odwiedzających może zainteresować też zabytek przyrody Brus, który można rozpoznać po zalesionych zboczach z ciepłolubną florą. Łatwo można poznać po ilości mrowisk zabytek przyrody Studený kout.

W zachodniej części parku przyrodniczego leży miejscowość Čechy pod Kosířem. Żaden gość nie powinien ominąć zamku, prezentującego styl późnego klasycyzmu, w którym można odpocząć w rozległym parku z wieloma okazami cennych drzew. Na zamku można zwiedzić tzw. salę Mánesa, wystawiono w niej wiele prac tego artysty, który tu często bywał. Unikatowym w miejscowości Čechy pod Kosířem jest też największe muzeum strażackie na Morawach. Odwiedzić można też Slatinice, które są znane ze swojego łagodnie radioaktywnego sanatorium, korzystnie wpływającego na zdrowie. Leczy się tu przede wszystkim choroby aparatu ruchowego.

Poruszanie się po terenie parku jest możliwe po oznaczonych trasach turystycznych, biegnących np. z Čech pod Kosířem (BUS), Čelechovic na Hané (BUS, POCIĄG) i Slatinic (BUS, POCIĄG). Z tras rowerowych z pewnością można polecić trasę Těšetice - Čechy pod Kosířem - Těšetice (32 km).

Przez park przyrodniczy prowadzi trasa krajoznawcza (długość: 10 km - trasa okrężna; liczba przystanków: 10), która jest dostępna pieszo i na rowerze. Zaczyna się w miejscowości Čelechovice (BUS) i tu też się kończy. Ze szczytu Velký Kosíř prowadzi po żółtej trasie turystycznej trasa krajoznawcza z 5 przystankami do Slatinic.

Inne czynności

zbieranie grzybów