Městská radnice


Uničov

Stavba radnice je datována do 2. poloviny 14. století nebo do počátku 15. století.

Původně se jednalo pouze o stavbu tržního charakteru, kde se vykládalo zboží. Několikerá přestavba setřela původní gotický ráz. V severovýchodním rohu byla přistavěna věž, která byla postupně vystavěna až do výše 45 m. V 17. století byla k západní straně radnice přistavěna kaple, sloužící dnes jako obřadní síň a v 18.století ozdobilo východní stranu mohutné schodiště. Do konečné podoby pseudorenesančního stylu byla radnice přestavěna v 19.století. V budově radnice dnes sídlí městský úřad. V podkroví radnice je instalována expozice archeologických nálezů Uničovska.

 

Turistické informace


Masarykovo nám.1
783 91 Uničov