Morový sloup


Nacházíte se:
Litovel

V roce 1724 byl na náměstí vystavěn morový sloup na památku ukončení moru, který postihl město roku 1714.

Sloup je ozdoben sedmi sochami patronů. Sochy v rozích na straně k radnici představují světce sv. Šebestiána a sv. Rocha. Na opačné straně je sv. Karel Boromejský s knihou a křížem a František Xaverský. Oba kdysi pečovali o nemocné v dobách morových epidemií. Vrchol sloupu zdobí socha Panny Marie, ve výklenku pod ní je umístěna sv. Pavlína a před ní pak sv. Rozálie.

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokality Litovelské Pomoraví. 

Turistické informace


nám. Přemysla Otakara
784 01 Litovel