Zámek Hranice - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Zámek Hranice


Hranice

Historie hranického zámku začíná vybudováním tvrze, připomínané poprvé v r. 1398. Tvrz byla nejprve upravena na kamenný hrad, který byl za Pernštejnů přestavěn a rozšířen.

Pernštejnové také nechali vybudovat hlavní věž, v jejímž patře dodnes zůstal zachován pozdně gotický prevet. Další z majitelů, Jan Kropáč z Nevědomí, hrad přestavěl na dvoukřídlý renesanční zámek a následný majitel, Zdeněk Žampach z Potštejna, zámek přestavěl do současné podoby.

Jedná se o čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu s unikátním pozdně renesančním arkádovým nádvořím. Zámecký portál se znaky pochází z let 1612-1614. V jihozápadním nároží je umístěna válcová věž s osmibokou nástavbou, na korouhvičce má letopočet 1604. Reprezentační místnosti v jižním zámeckém křídle mají bohatou štukovou pozdně renesanční výzdobu s částečně dochovanou polychromií. V 1. patře stojí za pozornost portál se znakem Františka kardinála z Dietrichsteina z let 1622-1636, klasicistní majoliková kamna a dvojice novodobých mramorových krbů.

Zámek, využívaný jako kanceláře a byty již od 17. století, byl majetkem dědiců rodu Dietrichsteinů až do roku 1945. Jako německý majetek byl poté zkonfiskován a předán městu. V letech 1996-1998 proběhla rozsáhlá rekonstrukce s cílem navrátit objektu reprezentativní podobu.

Dnes zámek slouží jako sídlo Městského úřadu a v prvním patře se nachází galerie. Díky unikátnímu zastřešení nádvoří se zde často pořádají nejrůznější kulturní akce.

Zavřít

Turistické informace


Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice