Informační centrum Vidnava


Nacházíte se:

Město Vidnava

Město Vidnava má mnoho barokních i renesančních památek, jako vzpomínku na pohnutou historii této části Slezska. Byla obehnána hradbami, které jsou v části kolem zámečku, kostela a fary zachovány. Náměstí Vidnava je bohatá nejen svou historií, ale také množstvím kulturních památek. Pro svou výjimečnost bylo celé historické jádro Vidnavy dne 10.9.1992 prohlášeno Ministerstvem kultury za městskou památkovou zónou. Velké pravoúhlé náměstí zdobené unikátní valounkovou dlažbou obklopuje řada měšťanských domů s barokními, klasicistními a empírovými fasádami a štíty. Uprostřed náměstí stojí dva sloupy se sochami Sv. Jana Nepomuckého ( r. 1770 ) a Panny Marie ( 1738 ) u budovy bývalého fojtství (č.p. 121) je socha Sv. Floriána ( r.1770 ). Pamětní deska na charitním domě na náměstí připomíná zdejšího rodáka, ortopeda MUDr. Adolfa Lorenze. V roce 2000 byla na náměstí vybudována kašna za finanční přispění občanu. Ramena kašny symbolizují přátelství Čechů, Poláků, Němců a Slováků.

Radnice

Dobrá hospodářská situace v roce 1867 se odrazila v nové reprezentativní výstavbě. Byla postavena nová radnice, které ustoupila radnice původní. Novogotická stavba byla vybudována podle plánů Franze Grogera. Do fasády byly zabudované uměleckořemeslné nefigurální štukatérské prvky např. portál s kraby a kytkou na vrcholu, lemování kolem oken, korunní a kordónové římsy. Dominantou je hranolová hodinová věž s jehlancovou měděnou střechou. V přízemí radnice je ve zdi umístěn portálek ze zbořeného domu v Radniční ulici a v prvním patře budovy je zabudována (z původní radnice) pamětní deska vratislavského biskupa z roku 1551. Podle pověsti byl do základů radnice zazděn tzv. máselný kámen.

Muzeum

Při vstupu do muzea návštěvníky upoutá zachovalý středověký krb a černá kuchyně. V první části expozice je velmi zajímavá nádoba obilnice ze 4.století, která prokazatelně pochází z Vidnavy a patří k nejvzácnějším exponátům muzea. Jsou zde také umístěny velmi cenné historické prapory, cechovní poháry a pečetidla vidnavských cechů a jiné zajímavosti. Druhou část tvoří geologické exponáty. Třetí část expozice jsou vycpaniny a herbáře místní fauny a flory.

Lékárna "U Černého orla"

se nachází na náměstí v centru městské památkové zóny, v novorenesančním měšťanském domě. Byla založena v roce 1769 a díky zachovalému secesnímu interiéru, je od roku 2006 vyhlášena kulturní památkou. Novorenesanční dům Lékárny U černého orla zdobí sochy dcer boha lékařství Asclepia - Panacea a Hygie. Interiér lékárny je z r. 1910. Secesní stojánky, regály a skříně tvoří dokonalý funkční soubor, který dává jedinečný ráz této lékárně. Pro svou historickou hodnotu je také cílem mnoha turistů při jejich návštěvách Jesenicka.

Kostel sv.Kateřiny

je velmi starobylou památkou. Základy kostela pocházejí z 2.poloviny 13.století. Za husitského nájezdu byl kostel spálen. Z původního kostela se dochoval gotický portál v předsíni jeho západního průčelí. Kostel byl vybaven mohutnou věží s ochozy a střílnami. Na přelomu 16.-17. století byla přistavěna kaple sv. Hedviky, v níž se zachoval polychromovaný náhrobek s portrétem zakladatele faráře Merkela. Další cenné náhrobky jsou zazděny ve zdech kostela. Koncem 18.století došlo k přistavění bočních lodí, vnější podobu dostal kostel přestavbou v roce 1883, kdy byl opatřen vysokou věží, která patří k dominantám města. Díky veřejné sbírce byl v roce 2016 do věže kostela vyzdvihnut nový zvon sv. Jany z Arku , starý vzácný zvon z roku 1514 je umístěn v předsíni kostela. Nádherné malby na zdech a stropě kostela patří k největším dílům malíře Aloise Baucha, slavného rodáka z Vidnavy. Jeho umělecká díla jsou známá nejen v ČR ale zejména v Německu.

Zámek

Jednou ze stavebně nejcennějších památek je původně raně gotický zámek, bývalé fojtství, nedaleko kostela sv. Kateřiny. Tato stavba podélného tvaru se dvěma mírně předsunutými věžemi a zbytky renesanční výzdoby v podobě psaníček pochází z 2.poloviny 16. století. Zámek byl v nedávné době zrestaurován a slouží Základní umělecké škole. Ohradní zeď kolem zámku pochází z konce 15.století. Památka je zajímavá svým portálem ve tvaru oslího hřbetu a reliéfem hudebního skladatele a básníka Eduarda Schena - Engelberga. Tento významný člověk do Vidnavy zajížděl na návštěvu fojta a pana faráře.

Kostel sv. Františka

Kostel sv. Františka byl postaven jako gymnaziální kostel, který později sloužil studentům teologického semináře a konviktu. Stavební práce byly zahájeny roku 1897. Oltář je unikátním dílem regionálního mistra sochaře Josefa Obetha. Sousoší Vidění sv. Františka má vysokou uměleckou hodnotu. Postavy Ježíše, sv. Františka a dvou andělů (cherubů) jsou vytesány z bílého mramoru.

Adresa a kontakt


Radniční ulice
79055 Vidnava