Elektrokola v Jeseníkách mají zelenou - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Elektrokola v Jeseníkách mají zelenou


Nacházíte se:
30.06.2020

Pozitivní vztah k elektrokolům jen potvrzuje skutečnost, že patříme mezi největší cyklis- tické nadšence v Evropě. Pokud však s tako- vým kolem chceme vyrazit na dovolenou, dobíjení baterie se může leckdy stát velkým oříškem. Proto během jara byly díky společ- nému projektu Olomouckého a Mo- ravskoslezského kraje po Jeseníkách, Rychlebských horách a pohoří Králického Sněžníku nainstalovány čtyři desítky nabíje- cích míst. „Součástí každé stanice je speciali- zovaná nabíječka POWERBOX.ONE zahr- nující 2x nabíječku BOSCH, 2x nabíječku SHIMANO a 4x přípojku na 230 V pro mož- nost nabíjení dalších systémů elektrokol. U takto vybavených, zastřešených stanic nechybí ani mapa se zajímavými místy a okol- ními nabíjecími body,“ upřesňuje vybavení Tomáš Rak, ředitel agentury Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, která projekt koordinuje. Nabíjecí stanice byly logicky roz- místěny po celém území regionu u vybra- ných půjčoven elektrokol, penzionů, muzeí či restaurací. Najdete je tak od Heroltic sou- sedících s Orlickými horami na východě až po Opavu na západě, od Račího údolí v Rychlebech až po vodní mlýn Wesselsky na břehu Odry. Aktuálně tedy lze e-biky nabíjet na 42 místech oblasti.

Přehlednou mapu a seznam všech stanic zájemci najdou na webu www.jeseniky.cz. Papírová cyklomapa, která obsahuje nejen vyznačené stanice, ale i jesenické bikeparky, traily, cyklistické okruhy YEScyklo a dálkové trasy vedoucí přes Jeseníky, je k dispozici ve všech informačních centrech regionu, ve vybraných cyklopůjčovnách, turistických místech či ubytovacích zařízeních.