Zpřístupnění barokního kostela ve vojenském prostoru Libavá veřejnosti


Nacházíte se:
24.05.2022

Barokní poutní chrám svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé bude v letní sezóně přístupný veřejnosti – vždy v sobotu. V současnosti si vnitřní prostory skvostné barokní stavby mohou zájemci prohlédnout pouze při mimořádných příležitostech. Návštěvní doba bude v sobotu vždy od 10 do 14 hodin, podle zájmu lidí.

Bližší informace o otevírací době najdou turisté ještě před zahájením návštěvnické sezony na internetových stránkách spolku Lubavia, obce i přímo u chrámu na ceduli u plechových vrat do areálu.

Vstup do unikátního chrámu s pohnutou minulostí bude zadarmo. V boudě u kostela si turisté budou moci zakoupit i drobné upomínkové předměty. K dispozici bude kasička pro případné příspěvky na obnovu Staré Vody a dalších památek na Libavsku.

Římskokatolický poutní kostel v zaniklé obci Stará Voda, dnes součásti obce Města Libavá, byl vystavěn v letech 1683 až 1688 podle projektu architekta Giovanniho Pietra Tencally. Interiéry zdobí vzácné fresky, které vytvořil italský mistr Giovanni Carlone.

Kostel utrpěl po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce, kdy po vzniku vojenského újezdu poutní místo zaniklo a chrám začal trpěl devastací.

Odvezeno bylo vnitřní vybavení, včetně oltářních obrazů, soch, zvonů a varhan. Stavbu a interiéry kostela postupně devastovaly československá a po okupaci v roce 1968 taky sovětská armáda. Několik let posloužil jako sklad sovětské munice.

Interiér utrpěl hlavně v době sovětské okupace. Vojáci zdi pomalovali a sochy a fresky rozstříleli. Nápisy azbukou i stopy po střelách jsou v chrámu po dohodě s památkáři dodnes zachovány jako memento okupace z let 1968 až 1991. Nápisy odkazují na města a obce, odkud okupanti pocházeli.

Kostel je chráněn jako kulturní památka. Velké škody napáchané působením armád jsou od 90. let postupně napravovány. V roce 1991 došlo také k obnovení slavných Svatoanenských poutí.