Gaius Julius Caesar


Nacházíte se:

V době, kdy byl Caesar pověřen vedením armády, procházela římská republika krizí. Caesar se proto spojil s dalšími vedoucími politiky, Pompeiem a Crassem, a společně vytvořili triumvirát - vládu tří mužů. Senát se začal obávat Caesarova vlivu a odvolal ho z funkce vrchního velitele.

V důsledku toho Caesar zahájil pochod na Řím a tím i občanskou válku. V čele vojsk senátu stál Pompeius Magnus, který byl však záhy zavražděn a Caesar tak byl jmenován doživotním diktátorem.

Mnoho politiků v Římě se obávalo Caesarovi moci a zorganizovali spiknutí. Caesar tak byl, roku 44 př. Kr., v senátu ubodán k smrti.

Podle humanistické legendy právě Caesar založil město Olomouc.

Důležitá data


Rok narození: 100 př. n. l.
Rok úmrtí: 44 př. n. l.