Marie Terezie


Nacházíte se:

Marie Terezie se ujala vlády ve svých 22 letech, po smrti svého otce Karla VI., na základě tzv. pragmatické sankce, která zaručovala nástupnictví podle prvorozenosti v mužské i ženské linii. Za 40 let své vlády proměnila zaostávající monarchii díky svým reformám v moderní stát.

Marie Terezie se musela první léta své vlády věnovat zejména válce, aby ubránila území ji svěřené. Celoživotním úhlavním nepřítelem byl pruský král a skvělý vojevůdce Fridrich II., s nímž Marie Terezie vedla řadu bitev známou jako války o rakouské dědictví.

Po smrti Františka I. v roce 1765 se císařem stává jejich syn Josef II. Navíc Marie Terezie svého syna jmenovala jako spoluvládce habsburských zemí. Postupem času však mezi oběma docházelo ke značným rozporům v otázkách vlády.

Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780. Po celém tehdejším Rakousku se konaly bohoslužby k uctění její památky a dokonce i její protivník Fridrich II. jí vzdal čest. Marie Terezie po sobě zanechala, až na Slezsko dobyté Fridrichem II. a získanou část Bavorska, neporušené Rakousko z dob vlády jejího otce a dále 7 potomků na sedmi evropských trůnech.

Marie Terezie a Olomouc

Marie Terezie musela za dobu své vlády čelit řadě nájezdů pruských vojsk. Pro obranu severní Moravy byla klíčová právě olomoucká pevnost. Ta ovšem nejprve potřebovala zmodernizovat. Autorem plánů na výstavbu pevnosti byl vojenský inženýr de Rochepin. S pracemi se začalo roku 1742.

Marie Terezie spolu s manželem, císařem Františkem I., navštívila Olomouc dvakrát a těšila se zde veliké oblibě.

Poprvé se Marie Terezie zastavila v Olomouci na tři dny, od 17. do 20. června 1748. Přivedl ji sem především její mimořádný zájem o armádu. Císařskému páru se dostalo nejvyšších vojenských poct v ruském táboře u Olšan a další den v polích u Chválkovic. Marie Terezie s manželem rovněž navštívili Sv. Kopeček, kde je slavnostně vítali premonstráti z Hradiska a davy věřících. Významní hosté byli po dobu návštěvy Olomouce ubytováni v Klášterním Hradisku.

Druhá návštěva se uskutečnila 9. září 1754, aby si Marie Terezie prohlédla již dokončenou mocnou pevnost. Do města vjela novou branou vystavěnou po způsobu triumfálních oblouků a od té doby se bráně říká "Terezská". Při příležitosti druhé návštěvy se Marie Terezie zúčastnila také slavnostního vysvěcení právě dokončeného Sloupu Nejsvětější Trojice, o čemž svědčí mramorová pamětní deska nad vchodem do vnitřní kapličky.

Důležitá data


Rok narození: 1717
Rok úmrtí: 1780