Matyáš Korvín - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Matyáš Korvín


Nacházíte se:

Matyáš Korvín se narodil jako nejmladší syn uherského gubernátora a slavného vojevůdce Jánose Hunyadiho. Po jeho smrti v rodové politice pokračoval Matyášův starší bratr Ladislav. Oba bratři se kvůli své stoupající politické moci stali trnem v oku tehdejšího českého krále Ladislava Pohrobka. Roku 1456 byli Matyáš se svým bratrem pozváni Ladislavem Pohrobkem na hostinu, kde však byli zajati a Ladislav okamžitě popraven. Matyáš byl odvezen nejprve do Vídně a následně do Prahy, kde měl být také sťat. Ladislav Pohrobek ale zemřel dříve, než k exekuci mohlo dojít a Matyáš byl osvobozen.

Matyáš Korvín strategicky upevnil své vztahy k Jiřímu z Poděbrad, který usedl na český trůn po Ladislavu Pohrobkovi a pojmul jeho dceru Kateřinu za svou manželku. Manželství však nemělo dlouhého trvání, jelikož Kateřina zemřela roku 1464 při prvním porodu i s dítětem. Do druhého sňatku vstoupil Matyáš spolu s dcerou neapolského krále Ferranteho I., Beatricí Neapolskou. Ani druhé manželství Matyášovi potomka nepřineslo. Jediného, ale nelegitimního potomka porodila Matyášovi Barbara Edelpöcková ze Steinu nad Dunajem.

Matyáš Korvín byl znám jako velmi cílevědomý panovník s velkými politickými ambicemi a nebylo proto překvapivé, že zahraniční politika Uher často působila v součinnosti s římskou kurií, která v té době především bránila křesťanskou Evropu před vpády osmanských Turků. Korvín za finanční podpory z Říma uspořádal proti Turkům celkem tři křížové výpravy. Roku 1468 se Korvín postavil do čela výpravy také proti tzv. husitskému králi - Jiřímu z Poděbrad a upevnil svou mocenskou pozici na Moravě a ve Slezsku. Dne 3. května 1469 se Matyáš nechal v Olomouci zvolit českými a moravskými katolickými stavy českým králem. Po smrti Jiřího z Poděbrad roku 1471 na český trůn nastoupil Vladislav Jagellonský. Matyáš se jako protiakci nechal od papežského legáta znovu vyhlásit českým králem, což následně rozpoutalo boje s Vladislavem Jagellonským, které trvaly od roku 1474 až do roku 1479 a způsobily politické rozdělení českých zemí.

V Olomouci roku 1479 došlo k uzavření mírové smlouvy, která potvrdila Korvínovi královský titul a vládu nad Moravou a vedlejšími zeměmi Koruny české. Pamětní deska olomoucké smlouvy je umístěna na budově dnešního Moravského divadla v Olomouci.

Roku 1485 se Korvín usadil ve Vídni, kde také o pět let později zemřel a jeho nástupcem na uherském trůně se stal Vladislav Jagellonský.

Důležitá data


Rok narození: 1443
Rok úmrtí: 1490