Lesánkova naučná stezka - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Lesánkova naučná stezka


Nacházíte se:
Haná
Zavřít
Vydejte se skřítkem Lesánkem do Litovelského Pomoraví. Připraveno je 5 zastavení s interaktivními prvky a prolézačkami. Protože celá trasa je pomocí cedulek se skřítkem značena po již existujících cyklotrasách, je vhodné jí absolvovat jako vyjížďku na kole.
Zavřít

Na okruhu naučné stezky děti seznámí skřítek Lesánek se zvířecími obyvateli zdejších lesů.

Pojedete po Lesánkově NS (uváděna i jako Lesánkova cyklotrasa), která tvoří osmikilometrový okruh se začátkem a koncem v Litovli. Během cesty nás čeká pět zastavení, na kterých najdete prolézací a herní prvky, lavičky a informační tabule o přírodě. Lesánkova NS začíná kousek od Gymnázia Jana Opletala z náměstí Přemysla Otakara se k začátku NS dostanete po 4. Moravské cyklotrase, po které je v první části naučná stezka vedena současně i s NS Luhy Litovelského Pomoraví. Po těchto společně vedených trasách projedeme přes Šargoun až na rozcestí „Most přes Bahenku“, kde Lesánkova NS odbočí doleva a napojí se na cyklotrasu č. 6027 a společně nás povedou zpět do Litovle. Před Litovlí odbočuje NS doleva a dovede nás zpět k výchozímu bodu.

Informace o trase


Obtížnost:
nejnižší
Provoz:
celoroční
Délka trasy:
8.4 km
Celkové stoupání:
6 m
Celkové klesání:
6 m
Nejvyšší bod:
233 m. n. m.
Nejnižší bod:
228 m. n. m.

Výškový profil