Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví


Nacházíte se:
Haná
Zavřít
Naučná stezka vede z Horky nad Moravou do Litovle a prochází podstatnou částí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
Zavřít

Naučná stezka vede z Horky nad Moravou do Litovle a prochází podstatnou částí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Vede po červené turistické značce přes Hynkov a Lhotu nad Moravou většinou po asfaltových cestách, a proto je vhodné pohybovat se po ní i na kole. Chráněný přirozeně meandrující úsek řeky Moravy, která se větví v řadu bočních ramen, se rozkládá na ploše 96 km2. Pasáže cenných lužních lesů, nivních luk a mokřadů se táhnou v souvislém pásu od Mohelnice až k okraji Olomouce. Krajina vyniká druhovou pestrostí flóry a fauny, roste zde řada ohrožených druhů rostlin a pravidelně hnízdí asi stovka druhů ptáků. V 90. letech 20. století byl vysazen bobr evropský, ze vzácnějších druhů se vyskytují např. vydra říční a bohaté jsou rovněž populace ryb a obojživelníků. V jarních tůních se vyskytují vzácní korýši listonoh jarní a žábronožka sněžní. V těsné návaznosti na vodní toky rostou na každoročně zaplavovaných místech především vrby a topoly, dřeviny tzv. měkkého luhu. Na sušších stanovištích , která se pod vodou ocitají zpravidla jen jednou do roka, a to během jarních povodní, rostou typické stromy tvrdého luhu a převládají zde duby, jasany a lípy.

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokality Litovelské Pomoraví. 

Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
nízká
Délka trasy:
13.4 km
Celkové stoupání:
7 m
Celkové klesání:
19 m
Nejvyšší bod:
233 m. n. m.
Nejnižší bod:
220 m. n. m.

Výškový profil