Naučná stezka obce Čehovice


Nacházíte se:
Kratší naučná stezka v rovinatém terénu začíná asi 1 km západně od obce Čehovice.

Kratší naučná stezka v rovinatém terénu začíná asi 1 km západně od obce Čehovice. Trasa, vhodná k pěším výletům i pro cyklisty, tvoří okruh po nezpevněných polních cestách a není v terénu vyznačena turistickými značkami. Jejím ohniskem je biocentrum vybudované na přelomu let 1999-2000 poblíž potoka Vřesůvky. Biocentrum vzniklo na orné půdě, která nemohla být kvůli dlouhodobému zamokření hospodářsky využívána. Dnes ho tvoří plnohodnotné mokřadní společenstvo na celkové ploše 21,2 ha, doplněné o nově vytvořenou vodní nádrž a vzrostlou výsadbu více než dvou tisíc vybraných stromů a křovin.

V zemědělsky obhospodařované krajině vzniklo přirozené prostředí, které je domovem desítkám druhů rostlin a živočichů. Jeho vegetace se během několika málo let rozvinula do přirozeného stavu s vysokou druhovou pestrostí a v mělké vodě při břehu v krátké době vyrostla hustá společenstva ostřic. Během vegetační sezony slouží lokalita jako hnízdiště a v zimě jako tahová zastávka vodního ptactva. Zdejší naučná stezka se šesti zastaveními informuje nejen o mokřadním biokoridoru, ale také o historii a kulturních památkách obce.

Tipy v okolí


Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
nízká
Délka trasy:
3 km