Naučná stezka obce Čehovice - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Naučná stezka obce Čehovice


Nacházíte se:
Haná
Zavřít
Kratší naučná stezka v rovinatém terénu začíná asi 1 km západně od obce Čehovice. Naučná stezka má šest zastaven, kde se dozvíte informace o zdejším mokřadním biokoridoru a také o historii a kulturních památkách obce.
Zavřít

Biocentrum vzniklo na přelomu let 1999-2000 poblíž potoka Vřesůvky na orné půdě, která nemohla být kvůli dlouhodobému zamokření hospodářsky využívána. Dnes ho tvoří plnohodnotné mokřadní společenstvo na celkové ploše 21,2 ha, doplněné o nově vytvořenou vodní nádrž a vzrostlou výsadbu více než dvou tisíc vybraných stromů a křovin. Vzniklo tak přirozené prostředí, které je domovem desítkám druhů rostlin a živočichů.  Během vegetační sezony slouží lokalita jako hnízdiště a v zimě jako tahová zastávka vodního ptactva.

Trasa, vhodná k pěším výletům i pro cyklisty, netvoří okruh (na zpáteční cestu se ale můžete vydat po polní cestě, již neznačené trasou naučné stezky) vede po nezpevněných polních cestách a není v terénu vyznačena turistickými značkami. 

Tipy v okolí


Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
nízká
Délka trasy:
2.6 km
Celkové stoupání:
32 m
Celkové klesání:
11 m
Nejvyšší bod:
232 m. n. m.
Nejnižší bod:
207 m. n. m.

Výškový profil