Naučná stezka Pasák - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Naučná stezka Pasák


Nacházíte se:
Šumpersko,Jesenicko
Zavřít
Na trase okolím horské obce Branná dojdete ke skalám, které příroda za tisíce let přeměnila do neuvěřitelných tvarů.
Zavřít

K jednomu z nejpůsobivějších skalních útvarů Jeseníků nás zavádí stezka, vycházející přímo z Branné. Trasa získala svoje jméno po skalisku připomínajícím pastýře, vedle něhož najdeme také Kovadlinu nebo veliké Skalní okno. Erozní činnost dokázala ve 250 metrů dlouhém a místy až 30 metrů vysokém masivu vyhloubit i několik skalních srubů a dalších nevšedních výtvorů, z vrcholu se pak pokocháme výhledem na hlavní hřeben Jeseníků a Králický Sněžník.

Vedle nerostného bohatství jesenických hor můžeme na loukách, jimiž cesta prochází, obdivovat pestrou paletu vzácných květin z rodu vstavačů, k nejvýznamnějším zdejším živočichům patří krkavec velký a netopýři ušatý a brvitý.

Začátek naučné stezky Pasák najdete hned u železniční stanice Branná, jedné ze zastávek Slezského Semmeringu. jedná se o okružní stezku o celkové délce 11,9 km. Ke skalám se dostanete po několika 2 kilometrech cesty, na níž čeká celkově 14. tematických zastavení. Věnují se nejen okolní přírodě a krajině, ale i jesenickým technickým unikátům, ke kterým patří i dnes už zcela zaniklá lesní úzkokolejka, sloužící ke svážení dřeva z kopců. Spatřit lze také zbytky prvorepublikového pohraničního opevnění vybudovaného v úseku mezi Brannou a Starým Městem. 

Zastavení naučné stezky Pasák

1. Situační mapa

2. Historie a význam železnice na Branensku

3. Květena okolí Branné

4. Přírodní památka Pasák - významný geologický a geomorfologický útvar

5. Charakteristická fauna okolí Branné

6. Výhledová partie

7. Antropogenní terénní tvary

8. Lesní úzkorozchodné železnice

9. Vodní plávka dříví

10. Stálé pohraniční opevnění z let 1397-1938

11. Dynamický vývoj toku říčky Branné

12. Hornická činnost a průmyslové podnikání na Branensku

13. Samostatný pěchotní srub - S 50 "U trati"

14. Významné památky obce Branné

Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
střední
Délka trasy:
11.5 km
Celkové stoupání:
389 m
Celkové klesání:
389 m
Nejvyšší bod:
837 m. n. m.
Nejnižší bod:
574 m. n. m.

Výškový profil