Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích


Nacházíte se:
Hranice

„Zelená učebna“-  to je Arboretum Střední lesnické školy, které slouží především praktické výuce žáků.  Nabízí možnost seznámení i s méně běžnými druhy dřevin. 

Založení arboreta jako parkově udržované sbírky dřevin spadá do let 1896-1900. Arboretum se rozkládá na ploše 3,07 ha. Pěstuje se zde 105 rodů, přes 225 druhů dřevin, 65 druhů jehličnanů a 160 druhů listnáčů o celkovém počtu 450 exemplářů jehličnanů a cca 600 exemplářů listnatých stromů a keřů. Podle původu je 53% domácích, tj. evropských, 47% tvoří dřeviny cizokrajné, převážně ze Severní Ameriky a Asie.

Prohlídka je možná po domluvě s pracovníky školy. 

Zavřít

Turistické informace