Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Hranice


Nacházíte se:
Hranice

Impozantní stavba na historickém náměstí vyniká působivým průčelím s věží.

Architektonický projev pozdního baroka byl vystavěn v letech 1754 - 1763 architektem Františkem Antonínem Grimmem. Kostel nese ditrichštejnský znak. Většina výzdoby interiéru pochází z 60. let 18. století. Na hlavním oltáři je vystaven monumentální obraz Stětí sv. Jana Křtitele od brněnského malíře Josefa Sterna z roku 1762.

V lodi kostela jsou dvě dvojice protějškových oltářů. Štukové plastiky první oltářní dvojice vytvořil Jan Adam Nesmann, kdežto obrazy Madony s dítětem a sv. Annou a rovněž obraz sv. Jiří je dílem Josefa Františka Pilze z Olomouce. Na protějším oltáři je obraz smrti sv. Josefa a v nástavci obraz archanděla Michaela od Josefa Sterna. Druhou dvojici oltářů z let 1772-1773 zdobí plastiky od Václava Böhma a obrazy od dvorního malíře Johanna Nepomuka Steinera, stejně jako obraz Kristova křtu u křtitelnice. Obraz Krista na Olivetské hoře v nástavci doprovází vyobrazení krále Davida, oltář sv. Jana Nepomuckého zobrazuje zpověď královny Žofie a v nástavci má obraz sv. Kateřiny Sienské. Na výzdobě oltářů se podíleli také sochař František Ondřej Hirnle a řezbář a štukatér František Gallaš, otec J. H. A. Gallaše. Varhany zhotovil v roce 1767 Jan Výmola.

V kostele se nachází kaple s oltářem Bolestné Panny Marie. Součástí kostela je také krypta, kde bylo pohřbeno asi na dvacet osob. Nejstarší předměty, které se dodnes v kostele dochovaly, jsou zvony. Dva hlavní zvony na věži pocházejí z roku 1499 a 1506. V lucerně velké věže je umístěn tzv. umíráček z roku 1703.

Zavřít

Turistické informace


753 01 Hranice