Důl Hraničná


Nacházíte se:
Javorník

Dlouhodobě uzavřený Důl Hraničná byl po dlouhých letech zpřístupněn - 17. května 2019 se veřejnosti poprvé otevřel hlubinný důl na železnou rudu.


Hraničná se nachází na nenápadném místě poblíž lesní cesty v údolí Studeného potoka asi 4 km východně od Skorošic. 

První zmínky o dolování železné rudy v osadě Hraničná pocházejí z roku 1859, kdy už se hovoří o rozsáhlé těžbě. Samotné zahájení dobývacích prací proběhlo pravděpodobně v roce 1854.

 V současné době jsou zpřístupněny prostory hlavní chodby, sledné chodby procházející ložiskem, nebo také strojovny těžního stroje slepé jámy.

Na šachtě je prováděn výcvik potápěčů všech složek IZS, jezdí sem i policisté. Zatopené podzemí je určeno i pro soukromé osoby – potápěče s kvalifikací mine, resp. cave diving.


V podzemí je možné rovněž provádět kurzy pod vedením instruktora.

Maximální počet osob na jednu prohlídku je 12 osob
(limitováno počtem přileb a svítidel).

Turistické informace