Hrad Mírov


Nacházíte se:
Mírov

Hrad Mírov byl vybudován na skalnatém útesu nad obcí Mírov nejpozději v letech 1258-1266. Původně vznikl asi jako biskupský lovecký hrad, jehož založení se většinou připisuje olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburku (1245-1281). Dnes hrad slouží jako státní věznice.

Historie hradu

Biskupské lovecké sídlo

První nesporná zpráva o hradu Mírově pochází z roku 1266, kdy již náležel olomouckému biskupství.

Po roce 1320 se začalo s důkladnou přestavbou, při níž byl hrad rozšířen. Po skončení přestavby byl Mírov uváděn na předním místě mezi biskupskými hrady.

Olomoučtí biskupové používali hrad jako občasné sídlo, zejména v době lovů, ale i jako útočiště před morem a válkami. Mírov se stal centrem obrany biskupských statků za husitských válek, ale i v době třicetileté války a zároveň sloužil jako káznice. Hrad byl v průběhu staletí několikrát opravován a rozšiřován, aby vyhověl požadavkům komfortního sídla a zároveň splňoval svou obrannou funkci.

Kněžská káznice

V 18. století ztratil hrad v důsledku používání nové válečné techniky vojenský význam a bez boje byl vydrancován pruským vojskem. Biskupové přestávali mít o Mírov jako o své sídlo zájem a v roce 1761 sem byla z Hukvald přeložena kněžská káznice. Naposledy hrál Mírov určitou vojenskou roli za napoleonských válek, když sem roku 1805 přitáhla stovka Francouzů. Hradní posádka však jejich nápor odrazila.

Státní věznice

Po zrušení roboty v roce 1848 ztratil mírovský hrad svou správní funkci a přestal sloužit i jako káznice pro duchovní. Údržba opuštěného hradu činila značné potíže, a proto byl roku 1855 prodán moravskému místodržitelství, které v něm zřídilo státní věznici. K tomuto účelu byl hrad v letech 1859-70 adaptován. Tehdy získal hrad svou nynější podobu.

Během nacistické okupace sloužil Mírov internaci politických vězňů (na jejich památku byl na vězeňském hřbitově roku 1967 odhalen pomník zhotovený sochařem Jílkem), političtí vězni zde byli zavřeni i za komunistického režimu. Také dnes je zde vězení pro dlouhodobě odsouzené.

Turistické informace


789 53 Mírov

Natáčelo se zde