Hradiště Hoštejn


Nacházíte se:
Hoštejn

Pozůstatky rozlohou impozantního hradního komplexu se vypínají nad údolím Moravské Sázavy nedaleko Zábřehu. Z kdysi mohutného gotického hradu se dochovaly zbytky zdiva a rozsáhlý terénní opevňovací systém v délce 450 m, který je mimořádnou ukázkou fortifikační aktivity a patří k nejrozsáhlejším u nás.

Nezalesněné jádro a předhradí jsou zdaleka patrné, reliéf hradního opevnění je dobře viditelné i ze železniční trati (hlavní železniční koridor Praha - Ostrava).

V nejvyšším bodě hradního komplexu (na pahorku, který je zřejmě pozůstatkem hradní věže) stojí kamenný jehlan, připomínající dokončení železniční trati Praha–Olomouc v r. 1845,  tzv. severní státní dráhy.

Zajímavosti z historie hradu vám přiblíží informační tabule a také malé info body. K odpočinku lákají lavičky umístěné na místech s  výhledem na hradiště i do krajiny - jako na dlani budete mít okolní kopce a mezi nimi se klikatící řeku a nebo můžete třeba jen pozorovat "cvrkot" na trati. A děti budou určitě nadšené z oveček a koz, které se v areálu hradiště volně pohybují a pasou.

Pohled do historie

Hrad byl velmi dobře opevněn příkopy a valy, které zajišťovala důmyslná hradební fortifikace. Samotný hrad byl rozdělen na několik částí, které spojovaly padací mosty. Mimo hradní jádro s palácem, nechybělo ani podhradí. Jak bylo zjištěno, hrad prošel několika stavebními úpravami.

Hrad byl pravděpodobně vystavěn před r. 1267, záhy upadl do rukou loupežníků, kteří podle Zbraslavské kroniky "neumějíce upustit od svých zvyků, každodenně pustošili pomezí sousedních zemí loupežemi a požáry". Královské vojsko proto hrad mezi roky 1285–87 dobylo. Jako opěrný bod husitů byl znovu dobyt r. 1424 a obnoven už jen na čas, kdy se stal opětovně sídlem loupeživých vladyků. R. 1446 se uvádí jako zbořený.

Tip pro Vás

Máte rádi "vláčky"? Pak vás určitě zaujme i malý železniční skanzen v nedalekém Lupěném - dostat se tam můžete pěšky nebo na kole: nejdřív po NS Srní (polní cesta, 3,6 km) a potom po naučné cyklostezce na opuštěném tělese dráhy (asfalt 2,6 km). 


Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokality Zábřežsko.