Hranická propast


Teplice nad Bečvou

Světový unikát, to je Hranická propast! Nejhlubší zatopená propast na světě. 

Unikátní Hranický kras

Mezi obcemi Hranice a Teplice nad Bečvou leží unikátní území tvořené prvohorními vápenci, zvané Hranický kras. Jedinečnost Hranického krasu spočívá v jeho geologickém vývoji, kdy se na tvorbě krasových jevů podílely kromě běžných srážkových vod také vývěry teplých uhličitých kyselek. Nejvýznamnějšími krasovými jevy jsou zde Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast.

Jak je propast vlastně hluboká?

Suchá část propasti má hloubku 69,5 m, ovšem převážná část prostor se nachází pod vodní hladinou.  Při výzkumu v roce 2016 byla od hladiny naměřena  hloubka 404 m. Při připočtení suché části byla hloubka propasti stanovena na 473,5 metru, díky čemuž se Hranická propast zapsala jako nejlubší zatopená propast na světě.

Ale i tak zatím nebylo dosaženo dna propasti, geologové odhadují její možnou hloubku na 700 až 1000 metrů! 

Historie zkoumání propasti

První odborné měření bylo provedeno roku 1902 pomocí olovnice. Od druhé poloviny 20. století je Hranická propast zkoumána potápěčsky.

Měření v září 2016 uskutečněné hloubkovými potápěči v čele s Krysztofem Starnawskim a s pomocí robota, který se dostal do hloubky 404 metrů, dokázalo, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Dálkově ovládaný robot přitom nedosáhl dna, zastavila jej délka ovládacího kabelu. 

 

Turistické informace


Víte že


  • Hranická propast je nejhlubší zatopenou jeskyní světa.
  • Hranická propast je součástí národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic - území na rozhraní devonských vápenců a kulmských břidlic se vzácnou květenou a unikátními krasovými jevy. Návštěvníky provede rezervací naučná stezka s několika zastaveními.