Hranická propast - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Hranická propast


Teplice nad Bečvou

Světový unikát, to je Hranická propast! Propast je s celkovou naměřenou hloubkou 519,5 metrů nejhlubší propastí ČR a současně díky rekordní hloubce vody 450 metrů nejhlubší zatopenou propastí světa.

Propast vznikla zřícením stropu jeskyně, kterou vyhlodaly agresivní kyselky ve vápencích tím, jak vyvěraly směrem zezdola k povrchu. Rozevřený jícen Hranické propasti strmě spadá mezi skalními stěnami do hloubky k jezírku.

Jak je propast vlastně hluboká?

Suchá část propasti od okraje po hladinu jezírka měří 69,5 m.  V roce 2022 byla hloubka zatopených prostor naměřena na 450 m. Prostým součtem suché a zatopené části se dostáváme k číslu 519,5 m!

Ovšem samotné dno jezírka zůstává dosud hádankou - geologové odhadují možnou hloubku na 700 až 1000 metrů.

Historie a zkoumání propasti

První písemná zpráva o propasti pochází už z roku 1580 a v roce 1624 ji do mapy Moravy zaznačil Jan Amos Komenský. V roce 1813 byly na dno suché části propasti vybudovány dřevěné schody a postupně se stala vyhledávanou turistickou atrakcí.  Dnes již sestup k jezírku není z bezpečnostních důvodů možný.

První odborné měření bylo provedeno roku 1902 pomocí olovnice. Od druhé poloviny 20. století je Hranická propast zkoumána potápěčsky.

Měřením v září 2016 uskutečněným s pomocí robota byla naměřena hloubka zatopené části 404 metrů a Hranická propast se tak stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Měřením z roku 2022 byla hloubka zatopených prostor posunuta na 450 m.

Nahlédněte do jícnu propasti!

Pro návštěvníky je většinou těžko představitelné, jak velkým unikátem propast vlastně je, protože vidí jen její nadzemní část, která není nijak impozantní.  Ten největší „poklad“ – největší část propasti se totiž ukrývá pod zemí. Proto vzniklo infocentrum Hranické propasti, aby se návštěvníci o propasti dozvěděli víc.  Asi největším lákadlem je virtuální realita, díky níž je možné do propasti doslova nahlédnout. V malém kině jsou promítány atraktivní záběr z ponorů a k vidění je také interaktivní 3D model propasti, mapy a fotografie. 

Infocentrum Hranické propasti je umístěno v nádražní budově vlakové zastávky Teplice nad Bečvou a  je pro veřejnost otevřeno od dubna do října.

S Olomouckou regionální kartou máte tyto služby infocentra zdarma. 

Unikátní Hranický kras

Propast je součástí Hranického krasu, který leží mezi obcemi Hranice a Teplice nad Bečvo. Je to unikátní území tvořené prvohorními vápenci, jehož jedinečnost spočívá v geologickém vývoji, kdy se na tvorbě krasových jevů podílely kromě běžných srážkových vod také vývěry teplých uhličitých kyselek. Nejvýznamnějšími krasovými jevy jsou zde Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast.

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokality Moravská brána.

 

Zavřít

Turistické informace


Víte že


  • Hranická propast je nejhlubší zatopenou jeskyní světa.
  • Hranická propast je součástí národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic - území na rozhraní devonských vápenců a kulmských břidlic se vzácnou květenou a unikátními krasovými jevy. Návštěvníky provede rezervací naučná stezka s několika zastaveními.