Kaple sv. Jiří - Česká kaple


Nacházíte se:
Litovel

Kapli nechal postavit kolem roku 1500 Jiří z Vlašimi a po zbytcích hradeb se jedná o nejstarší zachovanou stavební památku ve městě.

Vlašímové byli českým rodem a jistě i jejich přičiněním rostl počet a vliv Čechů ve městě. Když Čechů přibývalo, byla postavena samostatná kaple pro česky mluvící obyvatele. Proto se nazývala Česká kaple. Je zachována v původní pozdně gotické podobě. Uvnitř je síťová klenba, ve svornících se střídají znaky města se znaky Vlašímů. Kaple není veřejně přístupná.

Turistické informace


Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara 762
784 01 Litovel