Kostel Povýšení svatého Kříže ve Stínavě


Ptení

Kostel pochází ze 13. století a je nejstarší sakrální stavbou prostějovského regionu. Má jedinečně zachované románské jádro.

Nejstarší částí je kněžiště. Loď, jak ji známe, byla patrně přistavována v dobách reformace. Kostel má základní obdélníkový tvar. Hlavní zdi jsou silné, kamenné. Původně byly presbytář i loď klenuté. Aby se zmírnil tlak klenby do stran, byly ve čtyřech rozích postaveny silné opěrné zdi, které dávají kostelu charakteristickou podobu.

Kostel byl mnohokrát opravován. Při opravě roku 1871 byly na omítce kněžiště objeveny gotické fresky. Dlaší dvě fresky byly objeveny při odkrytí románského okna za oltářem roku 1907. Představují pravděpodobně sv. Vojtěcha a sv. Kateřinu.

Loď kostela měla až do 70. let 19. století dřevěný strop z prken položených na trámech a byl podepřený silným dřevěným sloupem. Při opravě byl odstraněn a zhotovil se z něj hlavní kříž na nový hřbitov. Při úpravách z konce 19. stol. přišel kostel o starou šindelovou střechu, která byla r. 1892 nahrazena jednoduchou plechovou.

Postupně dostával kostel také nové vnitřní vybavení. Nejstarší a nejcennější částí je zvon pocházející z roku 1490 s nápisem O rex gloriae, veni cum pace (Ó Králi slávy, přijď se svým pokojem). Tento zvon se podařilo zachránit před rekvizicemi za 1. i 2. světové války. Dosud se v kostele nachází barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie od neznámého malíře. O prvních varhanách ve stínavském kostele se zmiňuje ptenská farní kronika již roku 1766. Nové varhany byly pořízeny roku 1911 a větší část nákladů vynaložil Jan II. z Lichtenštejna, patron kostela.

 

Turistické informace


798 43 Ptení 33

Víte že


  • Stínavský kostel je zasvěcen sv. Kříži a kdysi býval dokonce i kostelem poutním. Kolem kostela byl původně hřbitov. Jediným jeho zřetelným pozůstatkem je nápis na kostelní zdi.