Křižovatka řek - Uhřičický Sifon


Nacházíte se:
Uhřičice

Zajímavost, o níž málokdo ví, se nachází na pravém břehu řeky Moravy v katastru obce Uhřičice u Kojetína. Uhřičický Sifon je naprosto unikátní technické zařízení, kterému se říká shybka. Zdejší pozoruhodné vodní dílo je svým provedením pravděpodobně jediné v České republice a v celé Evropě se údajně nachází pouze jeden „konkurent“. 

Sifon řeší překřížení řeky Valové s mlýnským náhonem. Pozoruhodné  je, že v tomto případě větší a výše položený tok (Boleloucký mlýnský náhon) podtéká pode dnem menšího a níže položeného toku (říčka Valová). Sifon byl zbudovan před více jak sto lety, v roce 1908.

Proč a jak Sifon vznikl

Mlýnský náhon byl v minulosti uměle zbudovaný a vytékal z řeky Moravy u Bolelouce. Poháněl po toku několik mlýnů a vléval se zpět do Moravy pod Lobodicemi. V roce 1583 byl mlýnský náhon prodloužen, aby mohl dodávat vodu i na kojetínský mlýn. Přechod přes řeku Valovou vyřešili tehdejší stavitelé překlenutím řeky Valové dřevěným korytem (tzv. vantrokami), širokým 10,5 metrů. V 80. letech 19. století bylo dřevěné koryto nahrazené železným. Velkým nedostatkem ale bylo, že mezi dnem řeky Valové a korytem byla mezera jen 1,3m, takže v případě větší průtoku  vody nastával problém. 

Z těchto důvodů byla navržena úprava řeky Valové, aby ani při vysokém stavu vody nedocházelo k záplavám. Proto byl mlýnský náhon se stále stejným průtokem sveden dvěma betonovými tunely pod nové řečiště Valové. Stavbu prováděla stavební firma Pittel Brausewetter, trvala více něž rok a přišla na tehdejších 50.000 korun.

(Zdoroj: Srpen 2008, Bohumil Kyselý st. z Uhřičic)

Tipy pro Vás

Za pozornost stojí i nedaleký akvadukt Vantroky.

Tipy na pěší turistiku

K Sifonu se dostanete přímo z obce Uhřičice po žluté turistické značce.  Nebo můžete jít z Kojetína či Tovačova po zelené značce, kdy se na rozcestníku "Valová odbočka" napojíte na žlutou značku.

Cyklotipy

  Na kole k Sifonu dojedete po cyklotrase č. 5040, která  spojuje Tovačov s Kojetínem. 

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokality  Tovačovsko. 

 

Turistické informace


752 01 Uhřičice