Muzeum města Úsov


Nacházíte se:
Úsov *

Muzeum vzniklo pro zachování historie města Úsov a života našich předků v roce 2013.

Muzeum vzniklo pro zachování historie města Úsov a života našich předků v roce 2013. Snahou je zachovat pro naše budoucí generace doklad o tom, jak se žilo v Úsově, jaké bylo vybavení domácností, co dělali naši předkové, čím se zabývali, jaká zde byla řemesla nebo i jak se vzdělávali.

Vlastní práce započaly na začátku roku 2013 a slavnostně bylo muzeum uvedeno do provozu 26. října 2013.

Stálá expozice muzejních sbírek návštěvníkům ukazuje historickou domácnost a její členění. K běžnému životu patřící řemesla, pekařství, řeznictví a pracovní nástroje z domácností. Nechybí předměty z podzámecké venkovské farnosti, součástí jsou také dobové knihy, fotografie a alba.

 

Ostatní aktivity

stálá expozice, výstava

Turistické informace


Muzeum města Úsov
Městský úřad Úsov
náměstí Míru 86
789 73 Úsov