Muzeum Slezského Semmeringu


Nacházíte se:
Lipová-lázně

Procházka osudem železniční trati, se kterou je spjatý komiksový a filmový hrdina Alois Nebel.

Slezským Semmeringem je pro svůj horský profil s velkým množstvím serpentin nazývaná železniční trať z Hanušovic do Jeseníka. Její osud, započatý roku 1888, přibližuje Muzeum Slezského Semmeringu, vybudované v objektu někdejšího ústředního stavědla ve stanici Horní Lipová.

Zejména úsek mezi stanicemi Branná a Lipová Lázně, o němž expozice nejvíce pojednává, nabízí cestujícím úchvatné pohledy na hřebeny Jeseníků a Rychlebských hor. Trať vede nad údolími po několika viaduktech, aby se ze svého nejvyššího bodu ve stanici Ramzová (760 m. n. m. - nejvýše položená rychlíková zastávka v České republice) zase prudce spustila dolů do Lipové. V kopcích mezi Brannou a Ostružnou přitom překonávají vlaky více než 30 % převýšení.

 

Muzeum Slezského Semmeringu ukazuje dobová návěstidla, zabezpečovací a spojovací techniku, nejrůznější cedule, dokumenty, plakáty a řadu snímků, dokumentujících provoz na horské trati. Jako suvenýr si každý návštěvník odnese historickou lepenkovou jízdenku, kterou si sám ve značkovacím přístroji také orazí a procvakne kleštěmi průvodčího. K dispozici je pamětní razítko muzea a zájemci si mohou zkusit přehodit výhybku na kolejové vlečce.

Pohnuté osudy trati, procházející někdejšími německými Sudetami, se staly inspirací i pro komiks a následně film Alois Nebel a právě stanice Horní Lipová si ve snímku zahrála zastávku Bílý Potok. Agentura Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu v této souvislosti připravila program "S Nebelem po Semmeringu", který provází návštěvníky Jeseníků po místech známých z úspěšného filmu o svérázném nádražákovi.

Ostatní aktivity

stálá expozice, výstava

Turistické informace


Železniční stanice Horní Lipová
Lipová - lázně 191
790 63, Lipová – lázně
Provozní doba

Denně od 5:00 do 22:00 po dohodě s výpravčím

Vstupné

Plné: 10,-
Snížené: 5,-