Parkánové zahrady Olomouc - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Parkánové zahrady Olomouc


Nacházíte se:
Olomouc

Parkánové zahrady se prostírají na Petrském návrší v severovýchodní části městské památkové rezervace. Od Bezručových sadů je odděluje pás hradeb, na nichž jsou zahrady rozmístěny v navazujících terasách. Jednotlivé univerzitní zahrady, původně privátní zahrady kanovnických rezidencí a minoritského kláštera, se rozkládají za budovami dnešního Rektorátu a filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zadní trakty těchto budov tu vytvářejí souvislé severní ohraničení celého komplexu zahrad a zároveň ze svých oken umožňují výjimečný pohled do zahrad, lemovaný porosty Bezručových sadů obepínajících hradební pásmo.

Při návštěvě hradebních zahrad je nezbytné  dodržovat jejich návštěvní a provozní řád. Psi (kromě vodicích psů) nemají do zahrad přístup. Zahrady jsou tichou zónou Univerzity Palackého (s výjimkou akcí povolených správou zahrad).

Vstup do zahrad:

Svatojakubskou uličkou z ulice Křížkovského (mezi budovami Filozofické fakulty UP Křížkovského 10 a 12)

Schodištěm Jakubského výpadu z Bezručových sadů (cca 200 m od ústí ulice Přemyslovců směrem k parku)

Zavřít