Pevnost poznání


Nacházíte se:
Olomouc

Pevnost poznání je interaktivní muzeum Univerzity Palackého v Olomouci, které zábavnou formou přibližuje vědu a výzkum všem věkovým kategoriím.

Muzeum se nachází v architektonicky i historicky výjimečné budově, v bývalém vojenském skladu z 19. století, který se podařilo úspěšně transformovat v progresivní science centrum. Díky své ojedinělé atmosféře, kde se střetává bohatá historie s dynamickou současností, nabízí Pevnost poznání inspirativní prostředí pro setkávání široké veřejnosti.

EXPOZICE

Věda v pevnosti

Expozice přibližuje historii areálu Korunní pevnůstky, vypráví o vzniku olomoucké pevnosti a poutavě shrnuje události, v nichž figuruje sama Marie Terezie i císař František Josef I. Ústředním tématem expozice je nevyzpytatelné 18. století a armáda, která měla vždy snadný přístup k nejnovějším vědeckým a technickým poznatkům. Dominantu mezi exponáty tvoří 12 velkoformátových panelů s vtipným komiksovým příběhem.

Živá voda

Díky expozici se ponoříte do koryta řeky a detailně prozkoumáte vodní tok od pramene až po ústí do moře. Uvidíte zde model fascinující vápencové podmořské jeskyně a vyzkoušíte si zátopový model Olomouce.

Rozum v hrsti

Expozice vám umožní vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku a díky světelné projekci se před vámi zjeví neuronová síť v celé své komplikované kráse. Matematická část expozice nabídne např. model šifrovacího stroje Enigma nebo originální dřevěné 3D piškvorky. Zážitek nabízí i tzv. gyroskop - přístroj, který se používá i na Mezinárodní vesmírné stanici.

Světlo a tma

Expozice je věnována základním principům světla. Zaujme především sedmimetrová kopule digitálního planetária, které vás seznámí s nejrůznějšími astronomickými jevy. V rámci expozice můžete navštívit unikátní model oční bulvy, díky němuž poznáte detailně stavbu vlastního oka a také si vyzkoušíte, jaké to je vidět svět očima mouchy nebo vážky.

Vědecké dílny

Zavítejte do laboratoře Pevnosti poznání a staňte se skutečným vědcem! Čeká na vás řada experimentů z oboru fyziky, chemie či biologie. Nahlédněte rovněž do tvůrčích dílen, které vám přiblíží život předchozích generací na základě toho, s čím lidé v průběhu historie pracovali - od kamene, přes textilie, papír až po dřevo nebo kov. Dílny umožňují poznání i slabozrakým a nevidomým, jelikož poskytují texty v Braillově písmu a 3D obrázky.

Turistické informace


Areál Korunní pevnůstky
17. listopadu 7
779 00 Olomouc
Provozní doba
leden-prosinec; úterý-neděle; 09:00 - 17:00