Korunní pevnůstka - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Korunní pevnůstka


Nacházíte se:
Olomouc

V areálu se nachází interaktivní Pevnost poznání a také Muzeum Olomoucké pevnosti v budově barokní prachárny. Jedná se o vzácně dochovanou, ucelenou část bývalé bastionové pevnosti Olomouc z 18. století.

Korunní pevnůstka je jeden z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního bastionového opevnění Olomouce. Je předsunuta před středověké městské hradby (od historického jádra města ji odděluje Mlýnský potok) a spolu s okolními bastiony vytvářela obrannou linii olomoucké pevnosti v dnešních Bezručových sadech. Korunní pevnůstka leží na území zaniklé obce Závodí a tvoří ji několik pevnostních objektů vybudovaných v průběhu 18. a 19. století.

Základem Korunní pevnůstky je tzv. korunní hradba, vystavěná v letech 1754–1756. Tuto hradbu tvoří bastion XXIV, dva půlbastiony XXIII a XXV a dvě spojovací kurtiny.   

Korunní hradba je mohutný zemní val, jehož vnější cihelná obkladná zeď  dosahuje výšky 4,7 metru. V případě ohrožení pevnosti měla být na valu rozmístěna děla. Na příklad v roce 1866, kdy se olomoucká pevnost připravovala na pruský útok, jich zde bylo osm. 

Uvnitř areálu Korunní pevnůstky byla ještě v 18. století vystavěna vojenská strážnice a válečná prachárna, na jejíž dřevěné vestavbě můžeme zhlédnout vyryté datum z roku 1756.

Spolu s dnešní Botanickou zahradou a Rozáriem tedy tvořila Korunní pevnůstka jeden celek v pevnostním systému Olomouce v období baroka.

TIP

Arál Korunní pevnůstky je ideálním místem pro konání různých akcí. Populární jsou tady nejen koncerty nebo pivní festivaly, ale konají se tady také divadelní nebo filmová představení pod širým nebem, gastrofestivaly nebo také městské Pálení čarodějnic aj. 

 

 

Zavřít

Turistické informace


Víte že


  • Po zrušení olomoucké pevnosti zůstal systém korunní hradby v rukou armády, ale zároveň byl otevřen i potřebám obyvatel města jako letní sušárna prádla.
  • Definitivně byla Korunní pevnůstka uzavřena veřejnosti po roce 1945. V následujících letech sloužila armádě jako speciální skladovací prostory. Pouze její část se od roku 1967 stala součástí Botanické zahrady a Rozária. Koncem 20. století byla městu navrácena armádou zpět. V roce 2008 prodalo Statutární město Olomouc areál občanskému sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti za symbolickou jednu korunu. Cílem občanského sdružení je budování muzea olomoucké pevnosti, informačního centra pro celý komplex zachovaných staveb vojenského charakteru v Olomouci i blízkém okolí a volnočasového centra.