Poutní kostel Navštívení Panny Marie, studánka Svatá voda a Mariánská zahrada


Nacházíte se:
Suchdol

Barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik studánce zvané Svatá voda, kde podle zbožné pověsti, docházelo k zázračným uzdravením. Z vděčnosti za vyslyšené prosby byla na dubu v blízkosti studánky umístěna dřevěná socha Bolestné Panny Marie (Pieta), ke které začali přicházet poutníci ze širokého okolí se svými prosbami.

Vzrůstající počet lidí byl důvodem pro postavení kaple, což uskutečnil klášter sv. Kláry (tzv. klarisek) v Olomouci, který měl v blízkém Ptení velkostatek. V první etapě (r. 1766) byla nad studánkou postavena kaple, jako presbytář budoucího chrámu, do kterého byla Pieta přenesena. Za josefinských reforem byl olomoucký klášter klarisek zrušen (r. 1782) a dokončení druhé etapy výstavby kostela se uskutečnilo až v letech 1807-1810. Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta. Kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie. 

Pramen je vyveden mimo kostel do vodní kaple s přístupem od silnice. Původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem poutního kostela.     

V roce 2005 byla nedaleko poutního kostela vybudována Mariánská zahrada se sochou Panny Marie a papeže Jana Pavla II. V letním období se zde příležitostně konají bohoslužby, jinak místo slouží ke ztišení a odpočinku poutníků i turistů.  Mariánská zahrada je zbudovaná na farním pozemku mezi obchodem a farou. První práce začaly dne 18. 10. 2003. Autorem návrhu a zpracování je P. Jan Lisowski. Zahrada je darem poutníků a farníků Panně Marii. Ve spodní části zahrady můžeme spatřit sochu Panny Marie a sochu sv. Jana Pavla II. v životní velikosti.   Vstup volný.

 

Turistické informace


Římskokatolická farnost
Jednov 16
798 45 Suchdol

Víte že


  • Hlavní poutě: Pouť dětí a mládeže (1. 5.), Velká pouť (1. neděle v červenci), Malá pouť (2. neděle v červenci), Porciunkule (neděle blíže k 4. 8.), Pouť v neděli blíže svátku Narození Panny Marie (8. 9.), Pouť nemocných v neděli blíže památky Panny Marie Bolestné (15. 9.)