Pramen říčky Pílávky a zkamenělá víla - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Pramen říčky Pílávky a zkamenělá víla


Nacházíte se:
Hačky

Studánku s pramenem říčky najdete nedaleko Hvozdu. Místo střeží kamenná socha, podle pověsti jde o zkamenělou vílu Pilávku, která zde čeká na svého osvoboditele. 

Pramen říčky Pilávky se ukrývá v lese mezi obcemi Hvozd a Bohuslavice.  Nejlépe se k tomuto kouzelnému místu dostanete od silnice z Bohuslavic směrem na Hvozd. V místě, kde silnice prochází lesem, odbočuje ze silnice malá pěšina, která vás zavede asi po 300 metrech ke studánce. Není zde však místo k zaparkování, proto je nejlepší zaparkovat již na lesní cestě naproti druhé odbočce na Hačky, od níž je to pěšky asi 1 km. 

 Více informací o regionu naleznete na Konickukteré je součástí Hané.

 

   Pověst o víle

Podle pověsti byla Pilávka nejkrásnější z místních víl a měla pečovat o zdejší prameny a vůbec místa spojená s vodou. Víla si ale raději česala vlasy a tancovala po lese. Jednoho dne ji napadlo, jak by bylo krásné mít studánku, v níž by se mohla shlížet. Ale vykopat studánku se jí zdálo příliš obtížné. A tak dostala nápad.

Počkala si na místní chlapce, kteří se vraceli přes les domů a slíbila jim, že se stane ženou toho z nich, kdo pro ni v lese vykope studánku. Vyvolený to pozná tak, že ve studánce najde prsten. Chlapcům se víla líbila a tak se dali do kopání. Když byla studánka hotová, prsten v ní samozřejmě nebyl a chlapci zklamaně odešli.

Víla se začala prohlížet ve studánce a obdivovat svou krásu, ale vtom se zjevila čarodějnice – paní lesa. Za trest, že víla porušila zákony lesa a pro svou pohodlnost zneužila dokonce i lidi, ji čarodějnice proměnila v kámen. Z prokletí může být Pilávka vysvobozena pouze o svatojakubské noci mládencem, který ve studánce nalezne prsten a víle ho navlékne na prst.

Zavřít