Přírodní rezervace Průchodnice


Nacházíte se:
Ludmírov

Přírodní rezervaci Průchodnice naleznete východně od obce Ludmírov. Skalnatý vrch nad potokem Špraňkem se dvěma tunelovitými průchozími jeskyněmi s mnoha bočními chodbami.

 

Jeskyně si všimnul už pravěký člověk, ale nikdy tu natrvalo nesídlil, protože vrchol je daleko od vody, navíc poměrně vysoko a podnebí docela drsné. Naopak pravěká zvířata tu často nacházela úkryt. Archeologické výzkumy odkryly pozůstatky mnoha druhů a také kosti stepního kura – což byl první nález tohoto druhu na Moravě.

 

Přírodní rezervaci Průchodnice tvoří původní bučiny a smíšené porosty se skalními útvary devonských vápenců. Oblast je zimovištěm chráněného druhu netopýra černého a vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin (lilie zlatohlávek, několik druhů orchidejí). Přírodní rezervace je součástí přírodního parku Kladecko.

 

K Průchodnici se lze dostat po červené turistické značce od silnice mezi Ludmírovem a Hvozdem, kde je i malé parkoviště, případně od Javoříčských jeskyní.  Nebo pokud si chcete užít delší výlet můžete vyrazit po červené už z Konice (vlak, bus).

 

Jako většina jeskyní i tato je spojena s ředou pověstí. Podle jedné z nich pobýval v Průchodnici hejkal s hejkalkou, kteří tu utancovali k smrti nebohou dívku a jejího mládence, kteří se sem vydali natrhat laskavec. Také prý nedaleko jeskyně řádily bludičky, které zaváděly pocestné do močálů. Zřejmě pravdivá však bude historka, podle níž ještě za první republiky v létě obýval Průchodnici „loupežník“ přezdívaný Šána. Na zimu se prý ale raději stěhoval dolů do vesnice.

 

 Více informací o regionu naleznete na Konickukteré je součástí Hané.