Přírodní rezervace Škrabalka


Nacházíte se:
Lipník nad Bečvou

Škrabalka je tvořena tůněmi mrtvého ramena řeky Bečvy obklopenými lužním lesem a nivními loukami o celkové výměře 7,51 ha. Za přírodní rezervaci byla vyhlášena již v roce 1956.

V rezervaci roste přes 220 druhů vyšších rostlin a pravidelně hnízdí na 54 druhů ptáků. Mezi nejzajímavější zástupce ptačí říše patří například ledňáček říční nebo potápka malá. Škrabalka je bohatá nejen na vzácné druhy ptactva, ale také na množství bezobratlých živočichů. Vyskytuje se zde například 18 druhů plžů nebo 14 druhů vážek.

Přírodní rezervací vede naučná stezka o délce 0,6 km se čtyřmi zastaveními u informačních tabulí, které turistům přibližují přirozený vznik slepých ramen a zdejší faunou a flórou. Naučná stezka Škrabalkou je součástí červené turistické stezky vedoucí z Lipníka nad Bečvou k hradu Helfštýn.

 

Zavřít

Turistické informace