Vlastivědné muzeum v Olomouci - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Nacházíte se:
Olomouc
Se slevovou kartou zdarma
Bezbariérový cíl
Pro rodiny s dětmi

Celkový sbírkový fond muzea činí v současné době téměř milion položek. Zahrnuje sbírky archeologie, dějin umění, numismatiky, etnografie, kartografie, hudby, lékařství a lékárenství, militarií, průmyslu, obchodu a řemesel, mineralogie, geologie, zoologie, paleontologie, botaniky a mnoho menších sbírek. Bohatá je také muzejní knihovna s více než 70 000 svazky, unikátní soubor pak představují rukopisy a staré tisky v počtu více než 2000 svazků.

Budova Vlastivědného muzea sídlí v původní budově kláštera klarisek. První písemná zmínka o olomouckém klášteře pochází z roku 1298. Klášter byl původně zřejmě vybudován ve stylu rané gotiky a do vypuknutí husitských válek byl minimálně jednou přestavován. Roku 1754 byla zahájena radikální barokní přestavba a v této podobě se prakticky budova dochovala dodnes. Po zrušení kláštera roku 1782 budova sloužila jako univerzitní knihovna a roku 1907 sem bylo přestěhováno Muzeum arcivévody Ferdinanda se svými přírodovědnými a egyptskými sbírkami. Od roku 1951 slouží komplex bývalého kláštera klarisek jako sídlo Vlastivědného muzea v Olomouci.

STÁLÉ EXPOZICE

Od kolébky do hrobu

Národopisná expozice návštěvníkům předkládá, jak se člověk v rámci společenství odnepaměti vyrovnával se základními póly lidské existence, kterými jsou narození a smrt. Příběh o narození a smrti je zasazen do reálného prostředí hanácké vesnice a krajiny 19. století.

Expozice nabízí široké spektrum dobových předmětů, např. lidový nábytek, předměty domácí potřeby, keramiku, kramářské tisky, lidové umění, kroje a předměty religiózní povahy. Expozice je koncipována do tří úseků: oddíl "Narození" - oddíl "Zbožnosti" - oddíl "Smrti". Sbírkové předměty v jednotlivých oddílech vhodně ukazují na dobovou atmosféru, lidovou víru i barvitou představivost našich předků.

Olomouc - patnáct století města

Sedm hlavních historických témat tvoří ucelený příběh dějin města, vyprávěný od 6. století, drsné doby raného středověku, až po naši současnost, práh jednadvacátého století. Nesmírně bohatou historii Olomouce přitom v nové expozici dokládá široké spektrum předmětů od archeologických nálezů, přes památky uměleckého řemesla a knižní kultury až po dokumentární filmy z 20. století a zprostředkovávají moderní technologie, jimiž je expozice doslova nabitá.

Bohatý sbírkový fond olomouckého Vlastivědného muzea navíc umožňuje představit zde nejdůležitější instituce, které během staletí formovaly tvář města - zemské, knížecí a královské instituce, biskupství a kapitulu, řeholní řády, městskou správu nebo řemeslné cechy.

Příroda Olomouckého kraje

Expozice Příroda Olomouckého kraje seznamuje návštěvníky s přírodními poměry našeho regionu od nížin v okolí Olomouce přes hornaté prostředí Nízkého Jeseníku až po vysokohorský terén Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. V uvedeném směru dochází k výraznému nárůstu nadmořských výšek, a to od cca 190 m mezi Přerovem a Kojetínem až po 1492 m na vrcholu Pradědu. Tento výškový profil, společně s komplikovanou geologickou stavbou, vytváří v plošně nepříliš rozsáhlém území Olomouckého kraje řadu mimořádných přírodních scenérií. Vybrané přírodní obrazy se staly podkladem pro scénické modely nové expozice. Z obsahového hlediska je expozice rozčleněna do dvou částí.

V prvním sále se návštěvníci seznámí s geologickými poměry, které jsou na území Olomouckého kraje velmi složité, protože jsou výsledkem procesů trvajících více než 800 milionů let.

Ve druhé části expozice Příroda Olomouckého kraje je vytvořeno deset scénických obrazů s krajinnými prvky od nížin po vysokohorské prostředí. Tato dioramata jsou seřazena proti toku řeky Moravy a návštěvník má možnost prozkoumat kulturní krajinu využívanou člověkem, různé druhy lesů i terény vysokých hor včetně nejvyšších partií nad hranicí lesa. Důraz je kladen na seznámení návštěvníka s rostlinami a živočichy, kteří uvedené krajinné typy obývají.

Obě části expozice jsou doplněny interaktivními prvky, kde si kousky přírody Olomouckého kraje mohou návštěvníci nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat. Interaktivními prvky a použitou technikou se jedná v současné době o nejmodernější přírodovědnou expozici v České republice.

Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis

Expozice vznikla při příležitosti 440. výročí založení olomoucké univerzity a představuje na pět desítek předmětů, které mají vztah k dějinám olomouckého vysokého učení.

K vidění jsou staré univerzitní typáře, kopie i originály univerzitních insignií a medailí, kopie druhé nejstarší univerzitní matriky, práce významných univerzitních profesorů nebo chirurgické nástroje 2. desetiletí 20. století. Návštěvníky jistě zaujme kopie původního rektorského žezla, které bylo vytvořeno kolem roku 1588 jako velmi kvalitní pozdně renesanční zlatnická práce. Originál žezla dnes používá univerzita v Innsbrucku. Mimořádně zajímavým exponátem je skleněná harmonika, kterou na přelomu 18. a 19. století inovoval Franz Konrad Bartl, profesor matematiky na zdejším lyceu. Součástí expozice jsou dotykové obrazovky a prostor pro vědecko-populární přednášky.

Galerie osobností Olomouckého kraje

Galerie sestává z velkoplošných světelných panelů, jež návštěvníkům přinášejí seriózní životopis celkem 33 významných historických postav spojených s Olomouckým krajem. Každá osobnost je představena prostřednictvím bohaté obrazové dokumentace a zhruba polovina panelů prezentuje také trojrozměrný předmět, který se k dané postavě váže.

Obr Drásal

Stálá výstava známého obra Josefa Drásala (1841 - 1886), který se stal ikonou hanáckého folklóru a za svého života propagoval Hanou nejen u nás, ale i v zahraničí. Dominantou expozice je figurína Josefa Drásala oblečená do kopie hanáckého kroje. Prohlédnout si samozřejmě můžete i samotný originál tohoto kroje a další zajímavosti vztahující se jak k osobnosti Josefa Drásala, tak i k místu, kde žil.

Dějiny Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a jeho odkaz

V prostorách schodiště muzea si návštěvníci připomenou význam muzejního spolku v kulturněhistorických dějinách nejen města Olomouce, ale i celé Moravy.

Expozici tvoří pět panelů, které návštěvníky chronologicky informují o vzniku spolku v roce 1883, významných osobnostech, expozicích, muzejních budovách, publikační a osvětové činnosti. Dále seznamují veřejnost se zánikem spolku v roce 1952, obnovením jeho činnosti koncem 60. let minulého století či různorodými aktivitami společnosti v současnosti. Kromě toho jsou na jednotlivých panelech pro dokreslení instalovány cenné trojrozměrné předměty, které pocházejí ze sbírkotvorné činnosti zaniklého muzejního spolku. Spolupráce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci funguje dodnes a důkazem je právě i tato expozice, mapující dějiny muzejního spolku a jeho pozoruhodný odkaz.

Příběh kamene - expozice geologie, archeologie a lapidária

Expozice nabízí návštěvníkům deset tematických zastavení, která vypráví "příběh" kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku. Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo.

Mezi exponáty návštěvníci naleznou množství rozmanitých hornin, zkamenělin, rud a minerálů, kamenné nástroje, sochy, reliéfy či architektonické články od doby románské po baroko. K nejvzácnějším artefaktům patří keltská ručně dlabaná loď či bohatě zdobené fragmenty z olomouckého románského paláce zbudovaného ve 12. století.

Expozice je přístupná od 1. května do 30. září.

Ohrožené druhy rostlin

Ojedinělá expozice prezentuje veřejnosti bohatou podsbírku nazvanou "Banka semen ohrožených druhů rostlin". Během vegetačního období tak mohou návštěvníci vidět rostliny ve všech fázích růstu. V expozici jsou umístěny i druhy, se kterými se již ve volné přírodě téměř nesetkáme.

Expozice je přístupná od 1. dubna do 30. září.

Zavřít

Turistické informace


Náměstí Republiky 5
771 73 Olomouc

Víte že


  • Kromě stálých expozic si návštěvníci mohou prohlédnout přibližně dvacet krátkodobých výstav ročně.
  • Pro děti a školáky jsou připravovány doprovodné programy k výstavám a studentům středních škol se nabízí pravidelný cyklus přednášek s tematikou regionálních dějin. Seniorům je pak věnována výuka Univerzity třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, jež se specializuje na kulturní dějiny olomouckého regionu v evropském kontextu.