Čarodějnická cyklotrasa


Nacházíte se:
Jesenicko,Podhůří Jeseníků
Vydejte se na kolech do 17. století, do období, kdy se na Jesenicku a později i Šumpersku odehrávaly čarodějnické procesy, které připravily o život desítky nevinných lidí.

Cyklotrasa se netýká nadpřirozených bytostí nadaných zvláštními schopnostmi, ale nešťastníků z masa a kostí, kteří se stali obětmi zaslepenosti, chamtivosti, touhy po moci a sadistických choutek. Jde o tichou připomínku neblahých dějin jesenických měst a obcí druhé poloviny 17. století, které jsou spojeny s působením inkvizitora Bobliga z Edelstadtu. Tvrdým mučením byly v té době obviněné ženy, ale i muži přinuceni k uznání vlastní viny. Na hranici tak skončilo několik set nevinných nešťastníků. Jejich majetek byl zkonfiskován. Upálen byl dokonce kněz, šumperský děkan Kryštof Lautner. K uctění jejich památky byly na vybraných místech, vedle již existujících památníků, instalovány pomníčky a pamětní desky.

Historická místa na trase

Vše začalo v sobotínském kostele. Právě tady v roce 1678 došlo k události,  která byla záminkou k zahájení čarodějnických procesůve zdejším kraji. Tou událostí byla krádež hostie na mši u svatého přijímání, při které byla přistižena žebračka Marina Schuchová z nedalekých Vernířovic. Žebračka totiž vyjmula po přijímání z úst hostii, neboť se tehdy věřilo tomu, že pokud podá hostii krávě, bude lépe dojit. Její čin byl však zpozorován, žebračka zatčena a vyslýchána. U kostela najdete památník, který tuto udíslost připomíná.

Přírodní krásy

Na této naučné cyklistické stezce uvidíte vedle historického poučení a zajímavostí nádhernou krajinu Jeseníků. Trasa měří 138 kilometrů a je rozdělena na dvě části. Šumperská část (91 kilometrů) začíná v Mohelnici a pokračuje na Mírov, Šumperk, Nové Domky, Rapotín, Velké Losiny, Sobotín, Vernířovice a Červenohorské sedlo. Jesenická část (47 kilometrů) má počátek na Červenohorském sedle, odkud vede do Domašova, Jeseníku, České Vsi a Zlatých Hor. Na trase je několik značených zastavení s informacemi týkajícími se čarodějnických procesů, obvykle se jedná o pamětní desky a pomníčky.

Cyklistická trasa je na silničních směrovkách označena logem v podobě čarodějnice na kole.

 

Zavřít

Tipy v okolí


Turistické cíle

Ubytování

Stravování

Akce

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
vysoká
Délka trasy:
138 km

Dokumenty