Naučná stezka Svatý Kopeček


Nacházíte se:
Olomouc
Naučná stezka vede od zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce přes okraj Dolan do Radíkova. Zpočátku se drží lesních cest podél zeleně a modře značen...

Naučná stezka vede od zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce přes okraj Dolan do Radíkova. Zpočátku se drží lesních cest podél zeleně a modře značené turistické trasy, ale v celém průběhu je zároveň značena symbolem naučné stezky.

Jejím posláním je upozornit na přírodovědné a historické zajímavosti okolí slavného barokního poutního místa s bazilikou Navštívení Panny Marie. Na trase stezky leží zbytky rozbořeného kartuziánského kláštera Údolí Josafat, známého jako Kartouzka v Dolanech. Klášter tu existoval ovšem jen velice krátkou dobu, a to pouhá tři desetiletí, než byl roku 1437 po bojích Olomoučanů s husity rozbořen. Archeologický výzkum, který tu probíhal v sedmdesátých letech minulého století, přinesl řadu nových poznatků o jeho svébytné architektuře s oddělenými domky a zahrádkami jednotlivých příslušníků řádu.

 

Zastavení naučné stezky

  1. Vstupní a závěrečná tabule - seznámení se stezkou a územím, kterým prochází
  2. Lesy - listnaté a smíšené porosty - doubravy, jedliny a bučiny - později přeměněné na smrkové kultury s bohatým výskytem hub
  3. Lesní světlina - v blízkosti k vidění několik mravenišť lesních mravenců
  4. Kartouzka - místo spojené s působením mnišského řádu kartuziánů
  5. Jedlobučina - les přirozené druhové skladby v údolí Dolanského potoka
  6. Kulturní krajina - o krajině Nízkého Jeseníku
  7. Paseka - o lesnické péči a hospodářském způsobu pasečném a o některých druzích, které jsou pro paseky typické
  8. Olšina - o lesním společenství, které se nachází tam, kde podzemní vody po velkou část roku vystupují na povrch
  9. Vstupní a závěrečná tabule

Délka: 7,1 km

Časová náročnost: 2,5 hod.

Doprava: východisková a cílová stanoviště stezky - Svatý Kopeček a Radíkov - jsou pravidelně obsluhovány linkou MHD č. 11, odjíždějící od olomouckého hlavního vlakového nádraží

Parkování: placené parkoviště Sv. Kopeček

 

Tipy v okolí


Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
nízká
Provoz:
celoroční
Délka trasy:
6.1 km