Kaple sv. Rocha u Úsova - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Kaple sv. Rocha u Úsova


Nacházíte se:
Úsov

Kaple nad Úsovem je viditelná ze širokého okolí. Každoročně první neděli po svátku sv. Vavřince, 16. 8., se tady koná tradiční úsovská pouť.

Jde o  podélnou stavbu s půlkruhovým uzávěrem, má trojúhelníkový vykrajovaný štít s nikami, půlkruhovou sakristii na epištolární straně.Fasády jsou členěny římsami. Kamenný vstupní portál je zaklenut valenou klenbou a výsečemi se štukovými kazetami. Manýristická stavba je z roku 1624 a byla vystavěna rodem Lichtejnštejnů. 

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokality Úsovsko.

 

Zavřít

Turistické informace


Víte že


  • Ke kapli sv. Rocha v Úsově se váže pověst: roku 1624 zuřil v Úsově mor. Kněžna Anna z Lichtejnštejna si umínila, že postaví na odvrácení moru kostel ke cti sv. Rocha, patrona morového. Vhodné místo jí měla poradit její sestra z Bouzova. Ale když tam Anna jela, na místě kde dnes stojí kaple, klesli koně na kolena a nechtěli jet dále. Kněžna Anna v tom viděla pokyn boží a postavila na tomto místě kapli sv. Rocha. Švédové ji ve třicetileté válce vydrancovali a v josefínských časech byla skladištěm.