Kaple sv. Rocha u Úsova


Nacházíte se:

Kaple je podélná stavba s půlkruhovým uzávěrem, má trojúhelníkový vykrajovaný štít s nikami, půlkruhovou sakristii na epištolární straně.

Fasády jsou členěny římsami. Kamenný vstupní portál je zaklenut valenou klenbou a výsečemi se štukovými kazetami. Manýristická stavba je z roku 1624 a byla vystavěna rodem Lichtejnštejnů. Toto je historie stavby.

Ke kapli sv. Rocha v Úsově se váže pověst:

Roku 1624 strašně zuřil v Úsově mor. Kněžna Anna z Lichtejnštejna si umínila, že postaví na odvrácení moru kostel ke cti sv. Rocha, patrona morového. Vhodné místo jí měla poradit sestra její na hradě Bouzově. Ale když tam Anna jela, na místě kde dnes stojí kaple, klesli koně na kolena a nechtěli dále. Kněžna Anna viděla v tom pokyn boží a postavila zde kapli sv. Rocha. Švédové ji ve třicetileté válce vydrancovali a v josefínských časech byla skladištěm.

Současnost:

Kaple byla v roce 2011 opravena nákladem 1,8 mil. Kč. Byly provedeny nové venkovní omítky, opraveny vstupní schody a vstupní dveře. Za kaplí byl obnoven misijní kříž.

Význačná událost:

Kaple nad Úsovem a je viditelná ze širokého okolí. Každoročně první neděli po svátku sv. Vavřince, 16. 8., se zde koná tradiční úsovská pouť.

Ostatní aktivity

pěší turistika

Turistické informace