Kostel Narození Panny Marie, Konice


Nacházíte se:
Konice

Kostel stojí v těsné blízkosti zdejšího barokního zámku a je s ním i stavebně propojený. Společně tvoří nepřehlédnutelnou dominantou celého města. Kostel získal svou současnou podobu v letech 1699 - 1709. Samotný kostel je zcela jistě staršího data, snad se k němu váží první písemné zprávy z roku 1371. 

Hlavní kostelní loď obdélníkového půdorysu má po obou stranách kaple: kapli sv. Trojice a kapli Panny Marie Bolestné, v níž se nacházejí náhrobky význačného šlechtického rodu Švábeniců, kterým patřilo konické panství v letech 1434 -1655. Velmi ceněna je i zdejší dřevěná kazatelna. Ta je zdobena sochami apoštolů a vrcholí postavou Krista. Jedná se o vysoce ceněnou řezbářskou práci, kterou v v druhé pol. 17. století vytvořil Michael Zürn ml. původně pro kostel premonstrátů na Hradisku u Olomouce. 

 

Zavřít

Turistické informace


798 52 Konice