Křížový vrch


Na tomto vrchu je restaurace s provozem. V restauraci je možno si půjčit klíč od kostelíka Svaté Anny. Proč název Křížový vrch? Je to symbolické pojmenování z doby, kdy zde stála ještě dřevěná kaplička s obrazem Ježíše Krista, ke kterému zbožní věřící jako pokání za své hříchy nosili dřevěný kříž z Frývaldova (Jeseníku).

Dříve tento vrch nebyl zarostlý stromy a již v 17. století zde stávala na tzv. Kravské louce dřevěná kaplička až do 19. století. Sedlák p. Neugebauer ze Streitové zde pak postavil kapličku novou a nechal do ní z olomouckého Svatého Kopečku umístit obraz Matky Boží. Na popud frývaldovského kaplana Gotharda Saxe byla roku 1845 uspořádána sbírka a díky štědrosti frývaldovských občanů vystavěna na tomto místě kaple zděná, která byla v roce 1847  dekretem brněnského gubernia uznána jako kostel Svaté Anny. 

26. července každoročně na svátek Sv. Anny se zde koná bohoslužba a pouť. Před válkou zde byla v letních měsících jednou týdně sloužena mše.

Ostatní aktivity

cykloturistika, pěší turistika

Turistické informace


Za Pilou 6, 790 01 Jeseník