Křížový vrch


 Křížový vrch -  je to symbolické pojmenování z doby, kdy zde stála dřevěná kaplička s obrazem Ježíše Krista, ke kterému věřící jako pokání za své hříchy nosili dřevěný kříž z Frývaldova (nyní Jeseníku). Ted tady najdetete skvělou restauraci.

Pokud byste si   chtěli prohlédnout kapli Sv. Anny, můžete si půjčit klíče právě v restauraci. Dříve totom ísto nebyol zarostlé stromy a již v 17. století zde stávala na tzv. Kravské louce dřevěná kaplička až do 19. století. Sedlák  Neugebauer ze Streitové zde pak postavil kapličku novou a nechal do ní z olomouckého Svatého Kopečku umístit obraz Matky Boží. Na popud frývaldovského kaplana Gotharda Saxe byla roku 1845 uspořádána sbírka a díky štědrosti frývaldovských občanů vystavěna na tomto místě kaple zděná, která byla v roce 1847  dekretem brněnského gubernia uznána jako kostel Svaté Anny. 

 Každoročně, 26. července na svátek Sv. Anny, se tady koná bohoslužba a pouť. 

Ostatní aktivity

cykloturistika, pěší turistika

Turistické informace


Za Pilou 6, 790 01 Jeseník