Národní přírodní rezervace Špraněk


Nacházíte se:
Luká

Rezervace je tvořená krasovou oblastí Javoříčských jeskyní s přiléhajícími zachovalými bučinami. Hranice NPR Špraněk zahrnuje táhlý vápencový vrch, jehož nejvyšším bodem je 539 m n. m. vysoký Špláz a příkré svahy na levém břehu potoka Špraňku. Hřbet devonských vápenců vystupuje mezi Vojtěchovem, Kadeřínem, Javoříčkem, Střemeníčkem a Březinou a je rozdělen na několik částí hlubokými údolími potoka Špraňku a Javořičky.

Na všechny strany spadá hřbet velmi příkrými, často skalnatými svahy a srázy, posetými jeskynními otvory. K nejnápadnějším patří skalní brána a zřícený závrt Zátvořice, jeskyně Svěcená díra a homolovité skalisko Zkamenělý zámek se skalní bránou, okny a jeskyněmi. Při východním úpatí hřbetu jsou u Březiny zaniklé železnorudné doly. V hloubce vápencového souvrství vrchu Špraňku je vytvořen rozsáhlý systém soustavy Javoříčských jeskyní.  Územím prochází naučná stezka.

Celé území bylo původně porostlé bučinou s bohatým bylinným patrem zahrnujícím i mnoho vzácných a dnes chráněných druhů rostlin. Na lokalitě se vyskytuje řada vzácných druhů orchidejí jako např. střevičník pantoflíček či korálice trojklanná. Přirozené bezlesí je vázáno na krasové skalky. Jeskyně jsou velmi významným zimovištěm mnoha druhů letounů.