Šternberský klášter


Nacházíte se:
Šternberk
Se slevovou kartou zdarma

Dílo významného představitele francouzsky orientovaného rokokového klasicismu architekta F. A. Grimma je výraznou dominantou města a okolí. Je součástí velkého komplexu bývalého augustiniánského kláštera z 1. poloviny 18. století. Klenby kostela zdobí nástropní malby F. A. Sebastiniho (Šebesty). Ke kostelu přiléhá křížová chodba se zachovanými zbytky vrcholně gotických kleneb.

Klášter pochází z 18.století. Na výzdobě klášterních budov se podíleli vynikající umělci moravského baroka-malíř Jan Kryštof Handke, sochaři Filip Sattler a Jan Kammereith. Barokní přestavba kláštera byla završena novostavbou klášterního a farního kostela Zvěstování Panny Marie na místě zbořeného, původně gotického kostela v letech 1775-1783.

Návštěva jedinečného Šternberského kláštera dává prostor seznámit se s historií, architekturou, výtvarným a hudebním uměním od období gotiky po současnost.

Co je k vidění?

Prohlídka celého areálu bývalého augustiniánského kláštera zahrnuje expozici o historii města, historii kláštera, klášterní sklepy, historické sály s obnovenou nástropní malbou od Jana Kryštofa Handkeho, obrazárnu barokních malířů, věžní hodinové stroje. V sálech prohlídkové trasy zaznívá živá hudba provedená na různých nástrojích.

Hudební zážitky stálé expozice završuje hra na varhany obohacená dechberoucím výhledem na freskovou výzdobu chrámu Zvěstování Panny Marie.

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokality Šternbersko.

Zavřít

Turistické informace


785 01 Šternberk