Zámek Rokytnice - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Zámek Rokytnice


Rokytnice

Dnešní rokytnický zámek je jednopatrová barokní budova. Nyní slouží jako ústav sociální péče. Anglický park s celou řadou cenných druhů dřevin byl založen na počátku 19.stol. a na počátku 20.století prošel úpravou.

První zmínka o rokytnické tvrzi pochází z roku 1385. Majitelé tvrze se často střídali až do roku 1412. Tvrz byla zřejmě zničena za husitských válek. Předpokládá se, že tvrz stávala na místě pozdějšího renesančního zámku pánů z Ludanic ze 16. století. Páni z Ludanic koupili rokytnické sídlo roku 1466 a drželi je až do roku 1571, kdy zadlužený statek koupil Jetřich Podstatský z Prusinovic. Ten jej však o šest let později prodal Jáchymu Haugvicovi z Biskupic.

V roce 1582 vypukl v Rokytnici velký požár, který poničil ves i zámek. Jáchym Haugvic z Biskupic zámek vzápětí opravil a přestavěl v pozdně renesančním stylu. Ves i zámek však znovu utrpěli za třicetileté války. Haugvicové roku 1663 rokytnické panství prodali olomouckým jezuitům, kteří si je podrželi až do zrušení řádu výnosem císaře Josefa II. v roce 1773. Roku 1667 nechali jezuité renesanční zámek zbourat a na jeho místě vystavět nový zámek ve slohu barokním. V roce 1824 koupil celé panství Ludvík z Levenau a o jedenáct let později rytíř Josef Eichhoff, viceprezident dvorské komory ve Vídni. Ve vlastnictví Eichhoffů zůstal rokytnický velkostatek až do svého zestátnění v roce 1945.

 

 

Zavřít

Turistické informace