Zřícenina hradu Drahotuš - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Zřícenina hradu Drahotuš


Nacházíte se:
Lipník nad Bečvou

Zřícenina hradu se skrývá v lesích na hřebeni okraje Oderských vrchů nad obcí Podhoří.

Dnes se z hradu dochovala pouze menší část – přízemí obdélného paláce, zbytky věžovité brány, hospodářských stavení a hradebních zdí a velké kusy zdiva mohutné válcovité věže. Pod hradem na přístupové cestě se dochoval unikátní kamenný most přes potok. 

Hradní architektura

Poloha hradu byla z taktického hlediska velmi nezvyklá, protože nebyl vybudován na vrcholu samostatného kopce, ale na strmém hřebeni nad okrajem údolí Pekla.

Podle některých pramenů se nejednalo o jednu celistvou stavbu, ale o čtyři samostatná opevněná návrší se samostatnými pevnostmi, které byly pospojovány dřevěnými visutými mosty. Tomu nasvědčují příkopy, které prořezávají celou skalní ostrožnu. Délka hradu dosahovala od severu na jih několik set metrů!

Hradní páni

Hrad Drahotuš nechal zbudovat r. 1278 Bohuš z Třeblovic. V r. 1371 jej získal moravský markrabě Jindřich, později náležel Cimburkům. Na konci husitských válek se hradu zmocnil husita a zemský škůdce Boček Puklice z Pozovic, který se stal realizátorem nového opevnění se samostatnými pevnůstkami. O něco později se hrad vrátil do rukou rodu Cimburků (Janu Tovačovskému), který jej r. 1476 prodal Vilémovi z Pernštejna.

Vilém posléze vybudoval v kraji okolo Bečvy rozsáhlé panství, jehož centrem se stal hrad Helfštýn. Drahotuš se tak rázem stal hradem bezvýznamným a zbytečným, aby se jej nezmocnili nepřátelé, nechal jej mocný Pernštejn raději rozbořit. 

Zřícenina je přístupná po modré turistické trase. Cesta sice není delší jak pár stovek metrů, zato prudce stoupá až ke starobylému kamennému mostku, od nějž je zřícenina dostupna po lesní komunikaci vedoucí už po vrstevnici.

Celým areálem prochází dobře vyšlapaný, ale strmý chodník.  Kromě pohledu na fortifikační zbytky nabízí i několik nádherných vyhlídek do hlubin údolí Pekla a na okolí Moravské brány.

Zavřít