Naučná stezka Johanna Schrotha


Nacházíte se:
Jesenicko
Zavřít
Stezka seznamuje se zajímavostmi okolí, obcí Horní a Dolní Lipová a samotnou osobností léčitele Johanna Schrotha.
Zavřít

Naučná stezka Johanna Schrotha má deset zastavení a je dlouhá 8,5 km. Její trasa vede
od Muzea Johanna Schrotha v Dolní Lipové přes sedlo Na Pomezí a dále přes Lomy na
Smrčníku a úbočí Kopřivného až k prameni císaře Josefa II. v Horní Lipové. V terénu není
trasa značena vlastním symbolem, je však vyznačena pomocí směrovek KČT příslušné
barvy, které jsou doplněny symbolem NS. Stezka není příliš fyzicky náročná, nejvyšší
bod je ve výši 720 m n.m., nejnižší 510 m n.m. Pěšky ji lze absolvovat za 2,5 hodiny, na
kole ji lze projet za hodinu. 

  1. Zastavení: Muzeum Johanna Schrotha, 510 m n.m.Je věnováno Johannu Schrothovi, zakladateli zdejších lázní a tvůrci tzv. "Schrothovykůry" jejíž součástí byly i vycházky do okolí. Dále popisuje historii Dolní Lipové odjejího založení do konce 16. století.
  2. Zastavení: Nad areálem Lázní Dolní Lipová, 545 m n.m.Zastavení se nachází na místě s výhledem na Dolní Lipovou, nad níž se rozkládá masív Šeráku a Keprníku. Textová část se věnuje historii lázní, historické fotografie ukazují pohledy na areál lázní.
  3. Zastavení: Loisein pramen, 555 m n.m. Je umístěno nad Loiseiným pramenem, který byl v r. 2007 obnoven obcí Lipová-lázně.Zastavení se věnuje osobnosti Loise Schroth, za jejíhož působení ve vedení lázní bylo vybudováno několik nových honosných lázeňských budov. Dále textová část nastiňuje historii Dolní Lipové období od počátku 17. století do poloviny století 18.Dobové fotografi e zachycují podobu lázeňských budov z počátku 20. století.
  4. Zastavení: Sedlo Na Pomezí, 595 m n.m. Zastavení je situováno nad provozem na výrobu vápencových drtí a mikromletého vápence (vápencový lom je odtud vzdálen 2 km). Textová část je věnována nedalekým Jeskyním Na Pomezí a dále zachycuje historii Dolní Lipové od poloviny 18. století do počátku století 19.
  5. Zastavení: U chaty na Smrčníku, 667 m n.m. Nachází se pod chatou na Smrčníku, jejíž historii popisuje. Rovněž se zabývá významnou květenou zdejších luk. Textová část také vykresluje historii Dolní Lipové od počátku 19. století do vzniku ČSR. Součástí panelu je také několik historických fotografi í chaty na Smrčníku.
  6. Zastavení: Lomy na Smrčníku, 720 m n.m. Zastavení je umístěno na okraji luk zvaných "Na letišti", poblíž lomů na Smrčníku. Je od něj krásný výhled na masív Šeráku nad údolím Staříče. Textová část popisuje historii kamenoprůmyslu v naší obci a také historii obce od vzniku ČSR.
  7. Zastavení: Nad kapličkou na Dívčí skalce, 670 m n.m. Nachází se na jižním svahu Kopřivného, nad obnovenou Kapličkou na Dívčí skalce.Je od něj impozantní pohled na horu Šerák s Obřími skalami a lom na Mramorovém vrchu. Text se věnuje horopisu území obce Lipová-lázně.
  8. Zastavení: Pod Kopřivným, 665 m n.m. Panel je situován do blízkosti rozcestí turistických tras, nad Rybím údolím v Horní Lipové. Textová část se zabývá lesy a lesním hospodářstvím na území obce Lipová-lázně. Dobové fotografi e z první poloviny 20. století zachycují Horní Lipovou.
  9. Zastavení: Pomník obětem válek, 582 m n.m. Nachází se u pomníku obětem válek v Horní Lipové, a nastiňuje jeho historii. Dále se věnuje historii Horní Lipové od doby jejího založení do poloviny 19. století. Dobové fotografi e z první poloviny 20. století zachycují nejbližší okolí.
  10. Zastavení: Pramen císaře Josefa II., 558 m n.m. Je situováno přímo u pramene upomínajícího na návštěvu císaře Josefa II. v Horní Lipové. Kromě historie samotného pramene se věnuje i historii Horní Lipové, zejména od poloviny 19. století do současnosti. Panel je doplněn historickými fotografiemi Horní Lipové.

 

Zajímavosti na trase:

Jeskyně na Pomezí

Muzeum Johanna Schrotha

Schrothovy léčebné lázně

 

Část naučné stezky vede zároveň s trasou Latzelovy naučné stezky. Na Pomezí se můžete také napojit na Naučnou stezku Schroth - Priessnitz.

 

Tipy v okolí


Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
střední
Délka trasy:
9.1 km
Celkové stoupání:
228 m
Celkové klesání:
188 m
Nejvyšší bod:
723 m. n. m.
Nejnižší bod:
501 m. n. m.

Výškový profil