Okruh Malé Hradisko - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Okruh Malé Hradisko


Nacházíte se:
Haná
Zavřít
Trasa dlouhá cca 9 km km dlouhého okruhu začíná i končí na naučné stezce ""Staré Hradisko"" u lokality Staré Hradisko.
Zavřít

Je to památkové chráněné území, mapující život Keltů na zdejším oppidu. Rovněž je to výchozí bod pro návštěvu lyžařského vleku a je zde umístěna informační tabule.

První část trasy (cca 40%) je nenáročná a kopíruje tok potoku Okluka proti proudu, po komunikacích vedoucích lesem (bez provozu aut) 2. Část (30%) začíná napojením na Protivanovský okruh, jenž vede do prudkého lesního kopce až k městysu Protivanov. Dále se trasa vrací zpět k Malému Hradisku po kraji lesa až k horizontu. Odsud začíná poslední část vedoucí dále z kopce až do Malého Hradiska. Zde po místních komunikacích (minimální provoz) trasa vede až k napojení na výchozí bod.

Lyžaři též mohou začít i ukončit trasu ve středu obce, kde je umístěna druhá informační tabule. Najdete zde kapli Panny Marie Růžencové, barokní sochu sv. Jana, zvonici v části Skřivánkov, kruhovou stavbu tzv. větrný mlýn v brance a památkově chráněný dřevěný domek se šindelovou střechou.

Informace o trase


Typ trasy:
lyžařská trasa
Obtížnost:
nízká
Provoz:
zimní
Turistická značka:
lyžarská - modrá
Délka trasy:
8.6 km
Celkové stoupání:
150 m
Celkové klesání:
154 m
Nejvyšší bod:
653 m. n. m.
Nejnižší bod:
531 m. n. m.

Výškový profil